PIG-PIB na Baltic Sea Science Congress 2019

W dniach 19-23 sierpnia 2019 roku na Uniwersytecie w Sztokholmie miała miejsce międzynarodowa konferencja z cyklu Baltic Sea Science Congress. Jest to odbywające się co dwa lata multidyscyplinarne spotkanie badaczy Morza Bałtyckiego.

 

Kongres rozpoczął się w poniedziałek, 19 sierpnia, warsztatami dla młodych naukowców organizowanymi w ramach projektu BONUS. Wielkie otwarcie miało miejsce we wtorek 20 sierpnia. Podczas sesji otwarcia krótkie przemowy wygłosili: dyrektor Baltic Sea Centre Uniwersytetu w Sztokholmie, zastępca rektora Uniwersytetu w Sztokholmie, szwedzka minister Środowiska i Klimatu oraz przedstawiciel Komisji Europejskiej ds. Środowiska, Spraw morskich oraz Rybołówstwa. Po tych wystąpieniach miała miejsce konferencja prasowa.

Przez cztery dni, od wtorku do piątku, odbywały się równoległe sesje tematyczne. Każdy dzień rozpoczynał się od sesji plenarnych oraz wystąpień zaproszonych gości, będących międzynarodowymi ekspertami w takich dziedzinach jak: ekosystemy przybrzeżne, globalne strumienie węgla, czy rola oceanu w systemie klimatycznym.

Baltic Sea Science Congress 2019 koncentrował się na pięciu tematach, dopuszczając także wyniki badań spoza rejonu Morza Bałtyckiego, będące przedmiotem ogólnego zainteresowania i dyskusji:

  • Sesja 1: Change and Impacts of External Forcing - Climate, Catchment and Anthropogenic drivers and pressures
  • Sesja 2: Coastal Seascapes and Dynamics - Coastal processes, Biogeochemical processes and Ecosystem goods and services
  • Sesja 3: Causes Sea Ecosystems Dynamics - Fluxes and transports and Baltic Sea Ecosystem structure and functioning
  • Sesja 4: Monitoring, Observations and Assessment systems
  • Sesja 5: Policy and Management/Assessment Strategies - How to make policy-makers better informed by scientific developments

W tegorocznym spotkaniu wzięło udział prawie 400 uczestników, reprezentujących szeroki wachlarz uczelni, instytutów badawczych, służb państwowych oraz organizacji zajmujących się badaniami Morza Bałtyckiego. Swoje prace zaprezentowało ponad 140 prelegentów, a dodatkowo 160 prac zostało zaprezentowanych w postaci posterów. W tegorocznej edycji szczególny nacisk został także położony na współpracę badaczy z dziennikarzami. Doprowadziło to do wielu ciekawych dyskusji. Wszystko to w duchu kongresu, który odbywał się pod hasłem „Making connections for the future”.

W kongresie uczestniczyli dr Urszula Pączek i dr Grzegorz Uścinowicz – pracownicy Oddziału Geologii Morza Państwowego Instytutu Geologicznego - PIB w Gdańsku. W ramach Sesji 2 prelegenci PIG-PIB zaprezentowali prace dotyczące wyników badań i obserwacji prowadzonych obecnie w strefie brzegowej południowego Bałtyku. Dr Grzegorz Uścinowicz wygłosił referat pt. Geohazard assessment of the coastal zone – examples from the southern Baltic Sea (Grzegorz Uścinowicz, Tomasz Szarafin, Urszula Pączek, Mirosław Lidzbarski, Ewa Tarnawska), natomiast dr Urszula Pączek zaprezentowała poster pt. Offshore large scale bedforms and related shoreline changes on southern Baltic (Urszula Pączek, Szymon Uścinowicz, Tomasz Szarafin, Michał Morawski, Piotr Szmytkiewicz, Grzegorz Uścinowicz).

Organizatorem kolejnej edycji Baltic Sea Science Congress w 2021 roku będzie Dania.

Tekst: Urszula Pączek

image