Relacja z konferencji International Association of Sedimentologists

W dniach 10 -13 września 2019 r. na Uniwersytecie Rzymskim „La Sapienza” odbyła się doroczna, 34 Międzynarodowa Konferencja International Association of Sedimentologists pt. ”Sedimentology to face societal challenges on risk, resources and record of the past". Wydarzenie zgromadziło 950 badaczy z całego świata.  Państwowy Instytut Geologiczny - PIB reprezentowali: dr hab prof. nadzw. PIG-PIB Katarzyna Jarmołowicz-Szulc, mgr Jolanta Iwańczuk, dr Aleksandra Kozłowska oraz prof. dr hab. Tadeusz Peryt. 

Tematyka 34th IAS dotyczyła szerokiego spektrum zagadnień związanych z badaniem skał powstałych w różnych środowiskach osadowych, z uwzględnieniem obszarów złożowych węglowodorów ciekłych i gazowych. Wystąpienia naukowe prezentowane były w 44 sesjach tematycznych, w postaci referatów i posterów. Prezentacje przebiegały w równoległych blokach. Wygłoszone zostały następujące wykłady plenarne:

  • Adriano R. Viana – "Deep water depositional systems, new frontiers of sedimentology and oil exploratio",
  • S. Purkis – "Emergent Behavior and Emerging Methods in Carbonate Depositional Environments",
  • A. Amorosi – "The sequency stratigraphy of coastal plain and alluvial deposits: A look into the future using the Quaternary record".

Tadeusz Peryt wygłosił referat pt. "Demise of the Jabłonna Reef (Zechstein Limestone) and the onset of gypsum deposition (Wuchiapingian, West Poland)", w ramach sesji "Marine microbialites: a record of bio-sedimentary process through time". Katarzyna Jarmołowicz-Szulc i Aleksandra Kozłowska przedstawiły poster zatytułowany "Record of light hydrocarbons in the rocks drilled in the wells in Central and W Poland" w ramach sesji "Sedimentology and hydrocarbons". Jolanta Iwańczuk zaprezentowała wyniki swoich badań na posterze pt. "Magnetic susceptibility, gamma spectroscopy and carbon-isotope record of Lower-Middle Jurassic pelagic carbonates (Carpathians, Poland)" w ramach sesji "Stratigraphic controls on the geochemical and fossil records".

iac1

Wykład inauguracyjny wygłaszany przez Adriano R. Viana

iac2

Prezentacja posterowa przedstawicielek Państwowego Instytutu Geologicznego - PIB: Aleksandry Kozłowskiej i Katarzyny Jarmołowicz - Szulc

W trakcie konferencji zorganizowano również warsztaty naukowe oraz krótkie kursy tematyczne, miedzy innymi kurs dotyczący użycia izotopów strontu jako narzędzia do zastosowania w stratygrafii. Spotkanie odbywało się w miłej i przyjacielskiej atmosferze. Konferencji towarzyszyły także sesje terenowe.

Abstrakty prezentacji są opublikowane w formie elektronicznej, a program ramowy konferencji dostępny jest w formie wydruku.

Tekst i zdjęcia: Katarzyna Jarmołowicz - Szulc, Aleksandra Kozłowska, Jolanta Iwańczuk