Spotkania robocze z duńską i szwedzką służbą geologiczną

W dniach 16 - 20 września 2019 r. przedstawiciele Państwowego Instytutu Geologicznego - PIB spotkali się z przedstawicielami Szwedzkiej i Duńskiej Służby Geologicznej. Celem spotkań było zapoznanie się z procedurami gromadzenia, przechowywania i udostępnia informacji geologicznej oraz kontroli poboru próbek.

Pracownicy PIG-PIB: Krzysztof Dąbroś, Anna Dąbrowska, Joanna Roszkowską-Remin i Michał Sokołowski odbyli spotkania robocze z pracownikami Szwedzkiej Służby Geologicznej (SGU) w dniach 16-17 września 2019 r.  oraz  z pracownikami Duńskiej Służby Geologicznej (GEUS) w dniach 19-20 września 209 r. Zarówno w oddziale Szwedzkiej Służby Geologicznej (SGU) w Malå, jak i w centrali duńskiej i grenladzkiej służby geologicznej „GEUS” w Kopenhadze zaprezentowano funkcjonowanie archiwum próbek geologicznych oraz archiwum dokumentów wraz ze sposobem prowadzenia bazy danych i udostępniania informacji geologicznej.

wspolpraca dania szwecja

Pracownicy PIG-PIB przed siedzibą duńskiej i grenlandzkiej Służby Geologicznej w Kopenhadze (Dania)

W centralnym magazynie rdzeni SGU w Malå o powierzchni. 10 tys. m2 szwedzka służba geologiczna dysponuje 3 milionami metrów rdzeni wiertniczych, będących własnością skarbu państwa. Wynajmuje także powierzchnię na 1 milion metrów rdzeni, będących własnością podmiotów gospodarczych. Szwedzka służba geologiczna posiada bibliotekę skanów rdzeni wiertniczych. Dotychczas zeskanowano 230 tys. metrów rdzeni. W Malå znajduje się również archiwum dokumentów (z zasobem 9500 dokumentów pochodzących z dokumentowania złóż rud metali z północnej Szwecji). Dokumenty są w większości zeskanowane, a częściowo zdigitalizowane.

wspolpraca dania szwecja1

Konsultacje techniczne z pracownikami szwedzkiej służby geologicznej w magazynie rdzeni w Malå, w Szwecji

Dostęp do informacji geologicznej zgromadzonej przez SGU realizowany jest na zasadach określanych przez samą służbę i nie ma wyraźnego umocowania w przepisach prawa szwedzkiego. Decyzje o upublicznieniu danych nieodpłatnie podejmuje Dyrektor SGU, na wniosek Dyrektora Departamentu Zasobów Mineralnych.

W centralnym magazynie służby geologicznej Danii i Grenlandii w Rødovre znajduje się 70 tys. próbek z ok. 200 otworów złożowych (w tym ze 100 w strefie morskiej). Magazyn pełni również funkcję centrum logistyczno - zaopatrzeniowego dla ekspedycji zagranicznych GEUS.

wspolpraca dania szwecja3

Wizyta w magazynie rdzeni duńskiej służby geologicznej w Rødovre pod Kopenhagą, w Danii

GUES prowadzi pełną ewidencję gromadzonych danych w kilku systemach bazodanowych – otwory w bazie JUPITER, geofizyka lądowa GERDA, morskie źródłowe dane geofizyczne MARTA. Dan Olson, pracownik duńskiej służby geologicznej, zaprezentował możliwości głównego laboratorium GEUS, w którym wykonywane są badania na rdzeniach przed archiwizacją oraz inne badania komercyjne. Duńska służba geologiczna nie archiwizuje dokumentacji geologicznych w wersji papierowej – wszystkie przekazywane dokumentacje są w miarę możliwości na bieżąco skanowane, wprowadzane do bazy danych, a następnie likwidowane. Zarchiwizowane dane przechowywane są na dwóch serwerach służby oraz co 5 lat są kopiowane na serwery Duńskiego Archiwum Narodowego.

Wizyty w obu służbach geologicznych przyniosły konkretne wskazówki w kwestii prowadzenia archiwum geologicznego. Zarówno w Szwecji, jak i w Danii, niewątpliwe pouczające były rozwiązania techniczne zastosowane w samym archiwum próbek geologicznych (wyposażenie profilatorni, rozwiązania składowania, przenoszenia próbek, podstawowych badań wykonywanych na próbkach), a także rozwiązania w organizacji baz danych. W obu przypadkach służby geologiczne nie prowadzą kontroli poboru próbek.