Nowa dyrekcja Państwowego Instytutu Geologicznego - PIB

Z dniem 5 października 2019 r. Minister Środowiska Henryk Kowalczyk powołał Pana dr. inż. Mateusza Damrata na Dyrektora Państwowego Instytutu Geologicznego - PIB. Zmiany nastąpiły również na pozostałych stanowiskach kierowniczych Instytutu.

damrat powolanie

Dr inż. Mateusz Damrat (w środku) z Ministrem Środowiska Henrykiem Kowalczykiem (z prawej) oraz Głównym Geologiem Kraju dr. Piotrem Dziadzio (z lewej). Fot. Ministerstwo Środowiska

Mateusz Damrat ukończył studia magisterskie w Instytucie Nauk Geologicznych Uniwersytetu Jagiellońskiego. Tytuł inżyniera górnictwa i geologii uzyskał na Wydziale Geologii Geofizyki i Ochrony Środowiska Akademii Górniczo Hutniczej, a stopień doktora nauk o Ziemi w zakresie geologii na Uniwersytecie Jagiellońskim przy współpracy z Instytutem Oceanologii PAN w Sopocie. W latach 2011-2014 uczestniczył w projektach finansowanych przez Narodowe Centrum Nauki oraz Academy of Finland.

Od 2014 roku jest zatrudniony w Państwowym Instytucie Geologicznym - Państwowym Instytucie Badawczym. W Oddziale Geologii Morza w Gdańsku realizował liczne zadania Państwowej Służby Geologicznej oraz kierował projektami naukowymi i komercyjnymi. Laureat (2016) Stypendium im. Krzysztofa Beresa Polskiego Towarzystwa Geologicznego. Z ramienia PIG-PIB uczestniczył w realizacji geologicznej części projektu EMODnet, sesji sprawozdawczej The Marine Geology Expert Group (MGEG) przy EuroGeoSurveys oraz w pracach grupy roboczej WGEXT przy Międzynarodowej Radzie Badań Morza (ICES).

Mateusz Damrat jest też wieloletnim członkiem Polskiego Towarzystwa Geologicznego. 

Z dniem 4 października 2019 roku Minister Środowiska Henryk Kowalczyk powołał dwóch zastępców Dyrektora PIG-PIB:

  • na stanowisko Zastępcy dyrektora ds. badań i rozwoju Państwowego Instytutu Geologicznego - Państwowego Instytutu Badawczego Pana dr. Piotra Szreka,
  • na stanowisko Zastępcy dyrektora ds. administracyjno- ekonomicznych Państwowego Instytutu Geologicznego - Państwowego Instytutu Badawczego Panią mgr Zofię Zaruską.

Z dniem 9 października 2019 roku Minister Środowiska Henryk Kowalczyk powołał na stanowisko Zastępcy dyrektora ds. służby geologicznej Państwowego Instytutu Geologicznego - Państwowego Instytutu Badawczego Pana dr. Andrzeja Głuszyńskiego.