PIG-PIB na V Ogólnopolskim Forum Geo-Produkt

„Popularyzacja geoturystyki” – pod takim hasłem przebiegała w tym roku kolejna edycja Ogólnopolskiego Forum Geo-Produkt. Konferencja odbyła się po raz piąty i tym razem zorganizowana została w Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu.

Ogólnopolskie Forum Geo-Produkt zapoczątkowane zostało w 2015 roku przez Geopark Kielce oraz Katedrę Geologii Ogólnej i Geoturystyki Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie. Pierwsze Forum odbyło się w Centrum Geoedukacji Geoparku Kielce, by z kolejnymi latami przerodzić się w wydarzenie cykliczne, organizowane co roku przez inną instytucję powiązaną z geologią, geoturystyką i geoedukacją.

Celem konferencji jest nie tylko prezentowanie najnowszych informacji z zakresu ochrony georóżnorodności i popularyzacji nauk o Ziemi, ale także umożliwienie spotkania i wymiany doświadczeń dla całego środowiska związanego z tymi zagadnieniami: naukowców, przedstawicieli samorządów, pracowników ośrodków muzealnych i edukacyjnych, przedstawicieli organizacji pozarządowych, parków narodowych i krajobrazowych, lokalnych przedsiębiorców.

Tegoroczne V Forum Geo-Produkt odbyło się 12 września 2019 r. i zorganizowane zostało przez Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu, Akademię Górniczo-Hutniczą w Krakowie oraz Uniwersytet Śląski w Katowicach. Honorowy patronat nad konferencją objęli: dr Piotr Dziadzio – Główny Geolog Kraju, prof. dr hab. inż. Tadeusz Słomka – Rektor Akademii Górniczo-Hutniczej oraz prof. dr hab. Andrzej Kowalczyk – Rektor Uniwersytetu Śląskiego.

Podczas zaplanowanych sesji referatowych zaprezentowane zostały między innymi trzy referaty, wygłoszone przez pracowników PIG-PIB:

  • Walory edukacyjne Muzeum Geologicznego przy Oddziale Świętokrzyskim Państwowego Instytutu Geologicznego – PIB – Anna Mader, Ewelina Bąk,
  • Rola społeczności lokalnych w udostępnianiu i utrzymywaniu geostanowisk (Włóki, Piława Dolna, Skałka Goethego) – Katarzyna Zboińska, Mateusz Szadkowski, Robert Tarka,
  • Możliwości popularyzacji i ochrony stanowisk geologicznych w wybranych parkach krajobrazowych Dolnego Śląska – Mateusz Szadkowski, Katarzyna Zboińska, Robert Tarka.

Po zakończeniu części referatowej odbyły się warsztaty terenowe w Sztolni Królowa Luiza w Zabrzu, podczas których zaprezentowano możliwości udostępniania turystycznego nieczynnych kopalń i ich walory edukacyjne.

Tekst: Katarzyna Zboińska, Mateusz Szadkowski

logo sfinansowano