Geologia wspiera ekologię. Targi Ochrony Środowiska POL-ECO System w Poznaniu

W dniach 9 -11 października 2019 r. w Poznaniu odbyły się Międzynarodowe Targi Ochrony Środowiska POL-ECO System. Tematem przewodnim była zrównoważona gospodarka odpadami. Bogaty program Targów przyciągnął szerokie grono zainteresowanych – zarówno specjalistów chcących wdrożyć ekologiczne rozwiązania w firmach i przedsiębiorstwach, jak również osoby prywatne zainteresowane ochroną środowiska. Swoje usługi zaprezentowało prawie 140 wystawców z kraju i z zagranicy. Jednym z uczestników „Miasteczka ekologicznego” był Państwowy Instytut Geologiczny - PIB.

Zapraszamy do obejrzenia fotoreportażu z POL-ECO System 2019. 

poleko3

Symboliczne otwarcie targów POL-ECO System 2019! Do przecięcia wstęgi zostali zaproszeni przedstawiciele Ministerstwa Środowiska, NFOŚiGW oraz zarząd Międzynarodowych Targów Poznańskich

poleko6

Zwiedzających „Miasteczko ekologiczne” w progu pawilonu VII witała wystawa pt. Geologia w trosce o środowisko przygotowana przez PIG-PIB. Na 11 planszach przedstawiono osiągnięcia i działania PIG-PIB w zakresie ochrony środowiska – od monitoringu środowiska, przez likwidację niebezpiecznych dla środowiska ognisk zanieczyszczeń aż po wskazywanie najlepszych sposobów rekultywacji terenów zdegradowanych i wreszcie odnawialne źródła energii

poleko7

poleko9

Stoisko wystawiennicze Instytutu cieszyło się zainteresowaniem zwiedzających. Eksperci Instytutu odpowiadali na liczne pytania, z których większość dotyczyła dostępu do informacji geologicznej, odnawialnych źródeł energii i ujęć wód podziemnych

Targi POL-ECO System to także liczne wydarzenia towarzyszące – konferencje, sesje, szkolenia, panele dyskusyjne. Organizatorem jednego z nich był PIG-PIB. Sesja pt. „Ochrona wód na terenach rolniczych” była poświęcona problematyce jakości wód podziemnych i powierzchniowych w kontekście rolnictwa i zapewnienia zdrowej żywności. Podczas sesji, prowadzonej przez dr Małgorzatę Woźnicką zostały zaprezentowane projekty badawcze realizowane przez ośrodki naukowe: Politechnikę Gdańską (WaterPuck), Akademię Górniczo-Hutniczą (Soils4Sea), Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu (AquaNes) oraz Państwowy Instytut Geologiczny - PIB (WaterProtect).

poleko11

Dr Anna Kuczyńska z PIG-PIB podsumowała badania w zakresie oznaczeń stężeń azotanów w wodach na terenach użytkowanych rolniczo w latach 2004-2016 na obszarze kraju

polekoagh

Referat pt. Redukcja ładunków zanieczyszczeń pochodzenia rolniczego wpływających do Bałtyku poprzez wody podziemne i powierzchniowe przedstawiła dr inż. Anna Żurek z Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie

polekomarzena

Wyniki projektu WaterProtect dotyczącego zarządzania zlewnią użytkowaną rolniczo w celu ochrony jakości wód przedstawiła mgr Marzena Nowakowska z PIG-PIB

polekopanel

Dyskutowano także o barierach i zachętach dla efektywnej ochrony wód na terenach użytkowanych rolniczo. Do debaty zostali zaproszeni: Grażyna Husak-Górna (Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Poznaniu), Anna Jagodzik (Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Poznaniu; Delegatura w Lesznie), Małgorzata Warchił (Wielkopolski Urząd Wojewódzki)oraz Magdalena Świątkowska i Magdalena Stachowiak (Wielkopolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego)

Tekst: Anna Bagińska
Foto: Anna Bagińska, Urszula Czarniecka-Juszczyk