PIG-PIB o surowcach energetycznych w gospodarce krajowej

W dniach 13 - 16 października 2019 r. geolodzy, górnicy i przedsiębiorcy działający na polskim rynku węgla kamiennego, węgla brunatnego, ropy naftowej oraz gazu ziemnego spotkali się na jubileuszowej XXXIII konferencji pt. „Zagadnienia surowców energetycznych i energii w gospodarce krajowej” w Kościelisku koło Zakopanego. Jubileusz tej konferencji, organizowanej przez Instytut Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią PAN wespół z Komitetem Zrównoważonej Gospodarki Surowcami Mineralnymi, nie wynika z okrągłej jej liczby porządkowej, ale z faktu jej 40-letniej historii.

W niezwykłej scenerii Tatr, okraszonych jesienną złocistą murawą, uczestnicy konferencji mieli okazję dyskutować o kondycji polskiego górnictwa surowców energetycznych, ale także o surowcach energetycznych przyszłości. Nie obyło się bez burzliwych dyskusji, podczas których punkt widzenia środowisk naukowych, czy administracji państwowej ścierał się z codzienną praktyką przedsiębiorców, zwłaszcza w kontekście formułowania propozycji zmian kierunku polityki energetycznej kraju.

igsmie2.png

Uczestnicy XXXIII Konferencji „Zagadnienia surowców energetycznych i energii w gospodarce krajowej” przez hotelem Rewita w Kościelisku

Na konferencji nie mogło też zabraknąć pracowników Państwowego Instytutu Geologicznego - PIB, którzy razem ze specjalistami z Departamentu Geologii i Koncesji Geologicznych Ministerstwa Środowiska przygotowali referat pt. „Ropa naftowa i gaz ziemny w Polsce: postępowanie przetargowe i przetarg inwestorski (open door) na koncesje węglowodorowe w 2019 i 2020 roku”. Referat wygłosił dr Krystian Wójcik z Programu Geologia Złożowa i Gospodarcza. Zachęcając przedsiębiorców do inwestycji na polskim rynku węglowodorów, autorzy wyjaśnili tajniki obowiązujących procedur: w jaki sposób uzyskać w Polsce koncesję na poszukiwanie, rozpoznawanie i wydobywanie złóż węglowodorów oraz gdzie znajdują się najbardziej perspektywiczne obszary.

Treść referatu odzwierciedla artykuł opublikowany w 108. numerze Zeszytów Naukowych IGSMiE PAN, dostępny pod linkiem: min-pan.krakow.pl/wydawnictwo/wp-content/uploads/sites/4/2019/10/jagielski-i-inni.pdf

XXXIII Konferencja IGSMiE PAN to nie tylko dostojne sesje naukowe, ale przede wszystkim spotkania i liczne rozmowy w kuluarach, czasem okraszone lekką nutą kurtuazyjnych dysput naukowców o znacząco odmiennych poglądach. Wszak często ścierające się poglądy naukowe rodzą nowe koncepcje, a niewątpliwie świeże, może nawet trochę niekonwencjonalne podejście do problematyki surowców energetycznych jest z pewnością potrzebne, jeśli weźmiemy pod uwagę zwiększające się zapotrzebowanie na energię elektryczną czy paliwa dla gospodarstw domowych.

Ze szczegółowym programem ramowym i tematyką konferencji można zapoznać się na stronie internetowej se.min-pan.krakow.pl

Tekst: Krystian Wójcik
Zdjęcia: Krystian Wójcik, Zdzisław Grudziński

logo sfinansowano