Geolodzy kształtują europejską politykę energetyczno - klimatyczną

W dniach 24 - 25 września 2019 r. w Brukseli odbyła się konferencja European Shallow Geothermal Days, organizowana przez zespół GeoPLASMA-CE wspólnie z europejskimi organizacjami branżowymi – European Geothermal Energy Council (EGEC) i European Technology and Innovation Platform on Renewable Heating and Cooling (RHC-ETIP). Wydarzenie miało na celu popularyzację geotermii niskotemperaturowej jako efektywnego, niskoemisyjnego źródła ogrzewania i klimatyzacji oraz alternatywy dla spalania paliw kopalnych. Stanowiło zarazem swoiste podsumowanie kończącego się projektu GeoPLASMA-CE. Spotkanie, które zgromadziło ponad 50 uczestników z różnych krajów, adresowane było przede wszystkim do przedstawicieli Komisji Europejskiej i innych instytucji unijnych, jak również stowarzyszeń branżowych, uczelni wyższych, instytucji naukowych oraz pozostałych interesariuszy. Państwowy Instytut Geologiczny - PIB, który był jednym z partnerów projektu GeoPLASMA-CE, reprezentowali dr Wiesław Kozdrój – kierownik polskiego zespołu projektowego, oraz dr Maciej Kłonowski.

Konferencję otworzyła sesja, podczas której omówiono zagadnienia związane z wykorzystaniem niskotemperaturowej energii geotermalnej i rozwojem rynku gruntowych pomp ciepła w krajach Unii Europejskiej w kontekście polityki energetycznej i klimatycznej. Swoje prezentacje przedstawili zaproszeni goście reprezentujący Komisję Europejską – Dyrekcję Generalną ds. Energii, organizacje branżowe, tj. EGEC – Europejską Radę Energii Geotermalnej i EHPA – Europejski Stowarzyszenie Pomp Ciepła, oraz koordynator projektu GeoPLASMA-CE p. Gregor Goetzl z Austriackiej Służby Geologicznej (GBA). Po sesji odbyła się dyskusja panelowa, która dotyczyła przyszłej roli płytkiej energii geotermalnej w polityce Unii Europejskiej, w tym przede wszystkim we wdrażaniu pakietu "Czysta Energia dla Wszystkich Europejczyków".

Sesja popołudniowa poświęcona była prezentacji innowacyjnych rozwiązań i dobrych praktyk w zakresie instalacji wykorzystujących niskotemperaturową energię geotermalną, w tym także sezonowego magazynowania energii cieplnej. Podczas sesji przedstawiono przykłady instalacji funkcjonujących w Szwajcarii, Holandii, Niemczech, Austrii, Norwegii, Belgii i Włoszech.

gplsm

Uczestnicy konferencji

W drugim dniu konferencji odbyła się sesja poświęcona badaniom naukowym związanym z niskotemperaturową energią geotermalną, podczas której referaty wygłosili przedstawiciele Europejskiej Platformy Technologii i Innowacji – Odnawialne Ogrzewanie i Chłodzenie (RHC-ETIP), Komisji Europejskiej z Dyrekcji Generalnej ds. Badań i Innowacji (DG RTD) oraz Strategicznego Planu Technologii Energetycznych (Set Plan). W trakcie sesji omówiono przyszłość rozwoju technologii gruntowych pomp ciepła i efektywności energetycznej budynków oraz możliwości finansowania badań naukowych z programów Unii Europejskiej. Na zakończenie odbyła się dyskusja plenarna stanowiąca podsumowanie całego wydarzenia.

Podczas konferencji dystrybuowane były materiały opracowane w ramach realizacji projektu GeoPLASMA-CE, które zostały wydane przez Państwowy Instytut Geologiczny - Państwowy Instytut Badawczy:


Ponadto zaprezentowano dwa krótkie filmy, które zostały zamieszczone w Internecie w kilku wersjach językowych – językach partnerów projektu GeoPLASMA-CE, oraz w języku angielskim:

Po zakończeniu konferencji rozpoczęły się warsztaty zorganizowane wspólnie przez przedstawicieli projektów GeoPLASMA-CE i GEOCOND (Advanced materials and processes to improve performance and cost-efficiency of Shallow Geothermal systems and Underground Thermal Storage, geocond-project.eu), których celem była wymiana wiedzy, doświadczeń i dobrych praktyk pomiędzy europejskimi ośrodkami naukowymi realizującymi badania i projekty związane z geotermią niskotemperaturową. W ich trakcie przedyskutowana została metodyka kartowania potencjału niskotemperaturowej energii geotermalnej, konfliktowość jej zastosowania, a także strategie zarządzania geotermią niskotemperaturową.

Tekst: Maciej Kłonowski
Foto: zespół GeoPLASMA-CE, Geologische Bundesanstalt, GBA

geoplasma ce rgb