PIG-PIB na XXIV Międzynarodowym Sympozjum Solnym „Quo Vadis Sal”

W dniach 9 – 12 października 2019 r. w Żninie odbyło się XXIV Międzynarodowe Sympozjum Solne „Quo Vadis Sal”. Tematem przewodnim tegorocznego spotkania były „Kawerny solne jako element proekologicznej polityki energetycznej". W wydarzeniu wzięli udział przedstawiciele Państwowego Instytutu Geologicznego - PIB.

Oprócz referatów podsumowujących prace nad rozpoznaniem i dokumentowaniem złóż soli kamiennej w wysadach Damasławek i Lubień, dużo uwagi poświęcono badaniom kawern, ich kształtu (w zależności od przeznaczenia) oraz żywotności w kontekście magazynowania substancji w stanie ciekłym. Zaprezentowano także wyniki monitoringu dynamiki zaciskania się wyrobisk. Wszystkie poruszone tematy ściśle wiązały się z zagadnieniem magazynowania i składowania w strukturach solnych. Omówiono to na przykładach z Kopalni Soli „Mogilno”, Obszaru Górniczego „Bądzów”.

1

Uczestnicy XXIV Międzynarodowego Sympozjum Solnego „Quo Vadis Sal”

Z uwagi na specyfikę prac w złożach soli wśród referatów znalazły się także prezentacje nowych rozwiązań technologicznych, np. narzędzi mniej podatnych na korozję. Na uwagę zasługuje coraz szersze wykorzystanie technik modelowania 3D i analizy parametrów w ujęciu przestrzennym, z uwzględnieniem otaczającej struktury geologicznej.

Podczas konferencji przedstawiciele PIG-PIB wygłosili referat pt. „Ocena geologicznych możliwości lokowania kawern magazynowych wodoru w pokładowych złożach soli cechsztynu w Polsce” oraz zaprezentowali dwa postery:

 

Dodatkowo, na prośbę organizatorów, zespół zajmujący się modelowaniem geologicznym 3D w PIG-PIB zaprezentował narzędzia do wizualizacji modeli geologicznych Geo3D (przeglądarka internetowa geo3d.pgi.gov.pl i dekstopowa Geo3D). Obie przeglądarki wzbudziły spore zainteresowanie słuchaczy. Pozytywna reakcja utwierdza nas w przekonaniu, że narzędzia te są przydatne i perspektywiczne, a zatem prace nad ich rozwojem powinny być kontynuowane.

2

Prezentacja dotycząca modelowania 3D

Jacek Chełmiński*, Grzegorz Czapowski**, Łukasz Nowacki*, Urszula Stępień*, Ewa Szynkaruk*, Agnieszka Biajgo***
* zespół modelowania geologicznego 3D w Programie Kartografia Geologiczna i Geologia Regionalna Warszawa ul. Rakowiecka 4
** Program Geologia Złożowa i Gospodarcza Warszawa ul. Rakowiecka 4
***Centrum Geozagrożeń PIG-PIB, Oddział Karpacki w Krakowie, ul Skrzatów 1