Trwają konsultacje projektu „Polityki energetycznej Polski do 2040 r.”

Ministerstwo Energii przedstawiło zaktualizowany i rozszerzony projekt dokumentu pt. „Polityka energetyczna Polski do 2040 r. – strategia rozwoju sektora paliwowo-energetycznego” (PEP2040). Jako główny cel wyznaczono zapewnienie bezpieczeństwa energetycznego Polski, przy zapewnieniu konkurencyjności gospodarki, efektywności energetycznej i zmniejszenia oddziaływania sektora energii na środowisko oraz optymalnym wykorzystaniu własnych zasobów energetycznych. Dokument wyznacza również kierunki działania dla geologii.

Oprócz dokumentu głównego, przedstawiono także trzy załączniki: 

  • Ocena realizacji poprzedniej polityki energetycznej państwa,
  • Wnioski z analiz prognostycznych dla sektora energetycznego,
  • Strategiczna ocena oddziaływania na środowisko PEP2040 (SOOŚ).

W PEP2040 zaplanowano osiem kierunków działań w sektorze paliwowo - energetycznym, podzielonych na zadania wykonawcze. Pierwszym z kierunków jest "Optymalne wykorzystanie własnych surowców energetycznych", w celu pokrycia zapotrzebowania na zasoby energetyczne.  Działania skupią się na racjonalnej gospodarce otwartymi złożami i otwieranie nowych złóż.  Kluczowymi kwestiami są:

  • prowadzenie dalszych prac poszukiwawczych i udostępnianie nowych obszarów wydobywczych węgla kamiennego – badania geologiczne wskazują kilka perspektywicznych złóż o dużych zasobach wysokojakościowego surowca,
  • otwieranie nowych złóż węgla kamiennego - w zależności od uwarunkowań geologicznych oraz innych aspektów (w tym ekonomicznych, społecznych i środowiskowych),
  • opracowanie mapy strategicznych zasobów węgla kamiennego z koncepcją docelowego modelu zarządzania – aktualnie spółki działają w oparciu o papierową informację geologiczną udostępnianą przez organy administracji geologicznej. Narzędzie powinno wskazywać zarówno złoża eksploatowane, jak i perspektywiczne w ujęciu 3D – tak, aby na bieżąco móc podejmować decyzje o wydobyciu na poszczególnych poziomach. Narzędzie powinno także rozwiązać problem braku wiedzy o miejscach wydobycia w sąsiadujących kopalniach, co może skutkować ruchami ziemi (zapadaniem),
  • kontynuacja poszukiwań nowych złóż ropy naftowej i gazu ziemnego (także na dnie Morza Bałtyckiego),
  • rozwój niekonwencjonalnych metod wydobycia gazu ziemnego, m.in. pozyskiwanie gazu z pokładów węglowych oraz ze złóż niekonwencjonalnych (takich, jak gaz z łupków).

Uwagi do dokumentów można zgłaszać do 29 listopada 2019 r. drogą elektroniczną na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..