Pierwsze posiedzenie Zespołu Doradczego ds. Geologii i Górnictwa w Ministerstwie Środowiska

12 listopada 2019 r. w Ministerstwie Środowiska zebrał się po raz pierwszy Zespół doradczy do spraw geologii i górnictwa. Podczas posiedzenia wyznaczono działania w obrębie poszczególnych obszarów oraz przedstawiono wstępny harmonogram zadań. Przedyskutowano również propozycje zaangażowania członków Zespołu w prace w wyznaczonych obszarach. W inauguracyjnym spotkaniu z ekspertami oraz naukowcami wziął udział Główny Geolog Kraju dr Piotr Dziadzio.

- Liczę, że powołany Zespół wypracuje szereg opinii, propozycji i wniosków dotyczących zmiany przepisów prawa geologicznego i górniczego oraz dostosowania ich do potrzeb bieżącej i przyszłej działalności geologicznej oraz górniczej – powiedział dr Piotr Dziadzio. - Należy również określić optymalne umiejscowienia geologii w strukturze administracji rządowej. Te wskazania z pewnością usprawnią działanie chociażby funkcjonowanie Państwowego Instytutu Geologicznego – Państwowego Instytutu Badawczego – dodał Główny Geolog Kraju.

zespol2

Główny Geolog Kraju dr Piotr Dziadzio. Fot. Ministerstwo Środowiska

Zespół doradczy do spraw geologii i górnictwa powołał Minister Środowiska zarządzeniem z dnia 17 września 2019 r. (Dz.U. MŚ, poz.52), jako organ pomocniczy. Skład osobowy Zespołu został ustalony decyzją Ministra Środowiska nr 56 z dnia 15 października 2019 r. Do zakresu działania Zespołu należy przygotowywanie dla Ministra Środowiska, działającego przy pomocy Głównego Geologa Kraju opinii, propozycji i wniosków dotyczących w szczególności:

 • zmiany przepisów prawa geologicznego i górniczego oraz dostosowania ich do potrzeb bieżącej i przyszłej działalności geologicznej oraz górniczej,
 • miejsca i roli państwowej służby geologicznej, mechanizmów jej finansowania oraz nadzoru nad wykonywaniem jej zadań, w tym zmian usprawniających funkcjonowanie Państwowego Instytutu Geologicznego – Państwowego Instytutu Badawczego oraz wykonywanie nadzoru przez Ministra Środowiska nad tym Instytutem,
 • określenia optymalnego umiejscowienia geologii w strukturze administracji rządowej i określenia jej relacji względem działów administracji oraz gałęzi gospodarki,
 • działań zmierzających do opracowania efektywnej polityki surowcowej państwa, uwzględniających uwarunkowania międzynarodowe w tym zakresie oraz działań na rzecz odpowiedzialnego ukształtowania przyszłej agendy badawczej programów unijnych w obszarze geologii i górnictwa.

zespol1

Pierwsze posiedzenie Zespołu doradczego ds. geologii i górnictwa. Fot. Ministerstwo Środowiska

W skład Zespołu wchodzi do 50 członków, w tym Przewodniczący Zespołu, czterech Zastępców Przewodniczącego Zespołu oraz Sekretarz.  Przewodniczącym został dr hab inż. Krzysztof Galos, prof. IGSMiE PAN (dyrektor Instytutu Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią Polskiej Akademii Nauk). Zastępcami Przewodniczącego zostali:

 • dr hab. Joanna Kulczycka (IGSMiE PAN),
 • dr Sławomir Mazurek (PIG-PIB),
 • prof. dr hab. Tadeusz Peryt (PIG-PIB),
 • prof. dr hab. Krzysztof Szamałek (PIG-PIB).

Sekretarzem Zespołu jest mgr inż. Michał Nowosielski - zastępca dyrektora Departamentu Nadzoru Geologicznego MŚ. Koordynatorem legislacyjnym został mec. Jan Stefanowicz. W skład Zespołu weszło 8 przedstawicieli Państwowego Instytutu Geologicznego - PIB.

Zespół będzie działał w 5 grupach roboczych:

 1. Umiejscowienie geologii, gospodarowania, górotworem i gospodarowania surowcami w strukturze administracji rządowej
 2. Dostosowanie przepisów prawa do obecnych i przyszłych potrzeb działalności geologicznej i górniczej
 3. Określenie, z wykorzystywaniem sprawdzonych w praktyce wzorów zagranicznych, miejsca i roli państwowej służby geologicznej, mechanizmów jej finansowania oraz nadzoru nad wykonywaniem jej zadań
 4. Spójne umiejscowienie kwestii z Obszarów I-III w ramowym dokumencie strategicznym – Polityce Surowcowej Państwa
 5. Uwzględnienie uwarunkowań międzynarodowych w zakresie kształtowania polityki surowcowej oraz działania na rzecz uwzględnienia obszaru geologii i górnictwa w przyszłej agendzie Programu Horyzont Europa

Źródło: Ministerstwo Środowiska