Minister Henryk Kowalczyk pożegnał się z pracownikami resortu środowiska

14 listopada 2019 r. odbyła się konferencja prasowa z udziałem ministra Henryka Kowalczyka, który zakończył pracę w Ministerstwie Środowiska. Minister podsumował swoje działania podczas 675 dni kierowania resortem. W spotkaniu pożegnalnym uczestniczyli pracownicy ministerstwa oraz jednostek mu podległych i nadzorowanych. Państwowy Instytut Geologiczny - PIB reprezentował dyrektor dr inż. Mateusz Damrat oraz zastępca dyrektora ds. służby geologicznej dr Andrzej Głuszyński.

Podczas spotkania pożegnalnego minister Henryk Kowalczyk podziękował wszystkim pracownikom resortu oraz jednostek podległych i nadzorowanych za efektywną współpracę na rzecz ochrony środowiska. 

1

Minister Henryk Kowalczyk żegna się z załogą

2

Dyrektor PIG - PIB Mateusz Damrat (z lewej) i Minister Henryk Kowalczyk (z prawej)

Dyrektor Mateusz Damrat zapewnił, że wszystkie zadania, które zostały przez Pana Ministra Henryka Kowalczyka powierzone PIG-PIB, wykonywać będziemy bardzo rzetelnie i z troską o środowisko. Podziękował również w imieniu Instytutu za okazane wsparcie.

Zdjęcia: Ministerstwo Środowiska