Warsztaty dla pracowników nadzoru górniczego

W dniach 18-19 listopada 2019 r. w siedzibie PIG-PIB w Warszawie odbyły się warsztaty szkoleniowe dla pracowników organów nadzoru górniczego z zakresu gromadzenia, przetwarzania i udostępniania informacji geologicznej.

Warsztaty zorganizowane zostały przez pracowników Programu Geologii Złożowej i Gospodarczej oraz Narodowego Archiwum Geologicznego (NAG) przy współpracy z Wyższym Urzędem Górniczym w Katowicach. Wśród uczestników znaleźli się pracownicy Okręgowych Urzędów Górniczych w: Gdańsku, Gliwicach, Katowicach, Kielcach, Krakowie, Krośnie, Lublinie, Poznaniu, Rybniku, Warszawie i Wrocławiu oraz przedstawiciele Wyższego Urzędu Górniczego.

1

Warsztaty otworzył Zastępca Dyrektora ds. służby geologicznej dr Andrzej Głuszyński

Celem warsztatów było podniesienie kwalifikacji zawodowych pracowników nadzoru górniczego, poprzez uzyskanie praktycznych umiejętności korzystania z wybranych baz danych geologicznych prowadzonych przez PIG-PIB, zapoznanie się z poszczególnymi etapami prowadzenia procesów digitalizacji i postępowania z archiwaliami, w tym gromadzenia informacji i próbek geologicznych oraz udostępniania informacji geologicznych.

Zajęcia przeprowadzone zostały w kilku etapach. Zasadniczą część stanowiły warsztaty komputerowe z praktycznej obsługi baz danych geologicznych, natomiast w kolejnych punktach programu uczestnicy mogli zapoznać się z działaniami prowadzonymi w pracowni rejestru obszarów górniczych, archiwum dokumentów geologicznych oraz sekcji digitalizacji dokumentów NAG. W programie warsztatów znalazła się także wizyta w Halinowie, gdzie znajduje się Archiwum Próbek Geologicznych oraz Biblioteka Oryginałów Dokumentów Geologicznych NAG.

2

Część komputerowa warsztatów odbyła się w czytelni NAG

Podczas zajęć komputerowych uczestnicy zapoznali się z pełną funkcjonalnością narzędzi Systemu Gospodarki i Ochrony Bogactw Mineralnych Polski MIDAS oraz z działaniem aplikacji GeoLOG i Portalu mapowego Geologia. Przedstawione zostały również przykłady serwisów udostępniających  dane przestrzenne o złożach kopalin, obszarach i terenach górniczych pochodzące z zasobów Centralnej Bazy Danych Geologicznych PIG-PIB.

3

Wizyta w archiwum Rejestru Obszarów Górniczych

Pracownicy NAG zapoznali uczestników z zasobami archiwum, poszczególnymi etapami prowadzenia digitalizacji i postępowania z archiwaliami. Podczas wycieczki do archiwum próbek i biblioteki dokumentów w Halinowie przedstawione zostały praktyczne aspekty gromadzenia i przechowywania geologicznych materiałów archiwalnych.

7

O funkcjonowaniu Archiwum Dokumentów Geologicznych w Warszawie opowiadał Tomasz Mytych

6

O funkcjonowaniu Archiwum Próbek Geologicznych w Halinowie opowiadał Michał Sokołowski oraz Tomasz Janicki

Mamy nadzieję, że wiedza i umiejętności zdobyte przez uczestników podczas warsztatów będą wykorzystane w pracy zawodowej w urzędzie górniczym, w szczególności w zakresie prowadzenia nadzoru i kontroli nad ruchem odkrywkowym i otworowych zakładów górniczych, a także postępowań w sprawie nielegalnej eksploatacji.

4

Ukończenie warsztatów poświadczają wręczone uczestnikom certyfikaty

Liczymy, że warsztaty przyczynią się do organizacji kolejnych wspólnych spotkań oraz wymiany doświadczeń i wiedzy pomiędzy pracownikami organów nadzoru górniczego i pracownikami Państwowego Instytutu Geologicznego-PIB.

zbiorowe

Uczestnicy warsztatów szkoleniowych dla pracowników organów nadzoru górniczego w Muzeum Geologicznym PIG-PIB

Tekst: Marta Hodbod
Zdjęcia: Marta Hodbod, Michał Sokołowski, Jarosław Mgłosiek, Barbara Ruszkiewicz