Konferencja „Jakość w chemii analitycznej”

W dniach 20−22 listopada 2019 r. w Morach k. Warszawy odbyła się IX Ogólnopolska konferencja naukowa pt.: Jakość w chemii analitycznej. W konferencji wzięło udział ok. 80 osób. Państwowy Instytut Geologiczny - PIB reprezentowały: Jolanta Gąsior, Ewa Górecka, Ewa M. Włodarczyk oraz Irena A. Wysocka.

Konferencja Jakość w chemii analitycznej odbywa się co dwa lata i jest poświęcona problemom zapewnienia jakości wyników w analizie chemicznej. Tematyka konferencji obejmuje między innymi zagadnienia związane z akredytacją laboratoriów badawczych, metrologią, rolą badań biegłości i certyfikowanych materiałów odniesienia w pomiarach analitycznych. Prezentowane są osiągnięcia naukowe dotyczące działalności laboratoryjnej.

Tegoroczne wystąpienia dotyczyły przede wszystkim wdrażania wymagań określonych w nowym wydaniu normy PN-EN ISO/IEC 17025 "Ogólne wymagania dotyczące kompetencji laboratoriów badawczych i wzorcujących", w laboratoriach akredytowanych przez Polskie Centrum Akredytacji oraz problematyce jakości badań w kontekście przygotowywania jednolitego europejskiego systemu metrologicznego.

W czasie konferencji wygłoszono 30 referatów i zaprezentowano 12 plakatów, które były omawiane w trakcie obrad. Pracownicy PIG-PIB zaprezentowali następujące postery:

  • Rola prób ślepych w procesie monitorowania ważności wyników – D. Karmasz, E. Górecka, E. Włodarczyk,
  • Działania podejmowane przez Laboratorium Chemiczne PIG-PIB w celu potwierdzenia ważności wyników badań – D. Karmasz, E. Górecka, E. Włodarczyk,
  • Uczestnictwo Laboratorium Chemicznego PIG-PIB w badaniach biegłości – D. Karmasz, E. Górecka, E. Włodarczyk.

1

Konferencję otworzyli prof. dr hab. Ewa Bulska i dr. Piotr Bieńkowski (fot. Wydawnictwo MALAMUT)

Konferencję współorganizowali: Wydział Chemii Uniwersytetu Warszawskiego, Centrum Nauk Biologiczno - Chemicznych UW, Komitet Chemii Analitycznej PAN, Główny Urząd Miar, Polskie Centrum Akredytacji, Klub Polskich Laboratoriów Badawczych POLLAB, Stowarzyszenie RefMat oraz Wydawnictwo MALAMUT.

2

Materiały konferencyjne

Tekst: Ewa Włodarczyk, Ewa Górecka
Zdjęcia: Wydawnictwo MALAMUT, Ewa Włodarczyk