Ograniczanie ryzyka klęsk żywiołowych tematem konferencji w Warszawie

W dniach 23 – 25 października 2019 r. w Warszawie na Uniwersytecie Warszawskim odbyła się czwarta edycja międzynarodowej konferencji Disaster Risk Reduction (DRR), poświęcona zmniejszaniu strat powodowanych groźnymi zjawiskami naturalnymi. Spotkanie było interdyscyplinarnym forum dla naukowców i praktyków, pozwalającym zidentyfikować trendy, problemy, rozwiązania oraz działania i plany redukcji ryzyka. Tematem konferencji były lokalne i regionalne aspekty redukcji ryzyka klęsk żywiołowych.

Naukowa konferencja DRR w Warszawie to jedyne tego typu wydarzenie w Europie Środkowej. Jego nadrzędnym celem jest intensyfikowanie współpracy między sferami naukowców, a jednostkami rządowymi różnych szczebli, firmami i społecznościami lokalnymi w celu minimalizacji negatywnych skutków klęsk.

W konferencji wzięli udział przedstawiciele rządowej i samorządowej administracji państwowej, instytucji naukowych, a także eksperci z Wielkiej Brytanii oraz. Poruszone zostały następujące zagadnienia:

  • najnowszy raport globalnej oceny UNDRR (GAR19),
  • plan działania w sprawie ram z Sendai, dotyczących ograniczania ryzyka klęsk żywiołowych w latach 2015–2030 (Sendai Framework for Disaster Risk Reduction),
  • zwiększenie odporności małych firm na zagrożenia powodziowe,
  • wykorzystanie modeli symulacyjnych w zaangażowaniu zainteresowanych stron w tworzenie odpornego i zrównoważonego planowania infrastruktury miejskiej,
  • aktywnoć Polskiej Akcji Humanitarnej.

Ustalono, że należy odejść od terminu „redukcja ryzyka klęski żywiołowej” wywołanej zagrożeniem naturalnym, w kierunku „redukcji ryzyka klęsk (katastrof)”, łącząc w tym wpływ przyrody z działaniem lub brakiem działań społecznych w przygotowanie, reakcję i budowanie odporności względem zagrożeń typu trzęsienia ziemi, burze, wezbrania lub susze. Istotne jest również zwiększenie odporności na zagrożenia naturalne dzięki działaniom podjętym w okresie po katastrofie, wdrażając zasady Build Back Better (BBB) oraz zrównoważonego rozwoju.

Uwagę uczestników zwróciła możliwość wykorzystania modeli symulacyjnych w zaangażowaniu stron lokalnych i regionalnych aktorów w planowaniu systemu odpornej i bardziej zrównoważonej infrastruktury miast w różnych scenariuszach ryzyka, z uwzględnieniem relacji człowiek i środowiska.

W trakcie konferencji odbył się konkurs najciekawszych i najlepszych posterów. Jednym z wyróżnionych prac był poster przygotowany i zaprezentowany przez dr Mirosława Kamińskiego z Państwowego Instytutu Geologicznego - PIB pt. “Influence of the quality of altitude date on the result of the estimation of landslide susceptibility using WoE method", który zajął w konkursie drugie miejsce.

owa


W ostatnim dniu konferencji odbyło się pięć szkoleń, przeprowadzonych w ramach dwóch warsztatów, dotyczących głownie lokalnych działań na rzecz redukcji ryzyka klęsk oraz zastosowania Systemu Informacji Przestrzennej (GIS) w zmniejszaniu strat.

Organizatorem konferencji był Wydział Geografii i Studiów Regionalnych Uniwersytetu Warszawskiego.

disaster

Tekst: Mirosław Kamiński, materiały prasowe
Współpraca: Anita Starzycka
Źródło: drr.uw.edu.pl