Barbórka w Państwowym Instytucie Geologicznym - PIB

Tradycji stało się zadość i jak co roku obchodziliśmy w Państwowym Instytucie Geologicznym – PIB nasze geologiczne święto. Barbórkę celebrowaliśmy przepisowo, bo 4 grudnia, w gmachu Muzeum Geologicznego PIG-PIB, w licznym gronie obecnych i byłych pracowników oraz zaproszonych gości honorowych.

Uroczystości rozpoczęły się o godz. 13.00 od odśpiewania przez chór hymnu "Górniczy stan". Następnie dyrektor Państwowego Instytutu Geologicznego – PIB dr inż. Mateusz Damrat powitał zgromadzonych uczestników. Byli wśród nich: Minister Michał Woś, dr Piotr Dziadzio - Sekretarz Stanu w Ministerstwie Klimatu, Anna Moskwa - Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej, Joanna Kopczyńska - Zastępca Prezesa Wód Polskich ds. Zarządzania Środowiskiem Wodnym, dr Łukasz Młynarkiewicz - pełniący obowiązki Prezesa Państwowej Agencji Atomistyki, Beata Nowosielska - Dyrektor Generalny Państwowej Agencji Atomistyki, Marek Surmacz - pełniący obowiązki Zastępcy Głównego Inspektora Ochrony Środowiska, Andrzej Długołęcki - Dyrektor Generalnego Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska, Antoni Giłka - Dyrektor Okręgowego Urzędu Górniczego w Warszawie, Marek Ryszka - Prezes Zarządu Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie, Andrzej Długołęcki - Dyrektor Generalny Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska, Piotr Woźniak - Prezes Zarządu PGNiG SA, Jacek Gryga - Zastępca Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad. Swoją obecnością zaszczycili nas również przedstawiciele Ministerstwa Klimatu, w tym kierownictwo Departamentu Geologii i Koncesji Geologicznych, Departamentu Nadzoru Geologicznego i Departamentu Polityki Surowcowej i Analiz oraz przedstawiciele wyższych uczelni, instytutów badawczych, przedsiębiorstw geologicznych i stowarzyszeń branżowych. Wiele osób przybyło na spotkanie w mundurach górniczych, z przykuwającymi wzrok orderami państwowymi i złotymi kneflami (guzikami).

12

Goście dopisali, atmosfera była podniosła

Zgodnie z wieloletnią tradycją dyrektor PIG-PIB złożył meldunek barbórkowy, w którym przedstawił działalność Instytutu w roku jubileuszowym, wymieniając najważniejsze realizowane zadania, osiągnięcia oraz nagrody. Podstawą prac Państwowego Instytutu Geologicznego  było wykonywanie zadań służby geologicznej (76 zadań) i hydrogeologicznej (43 zadania), działalność badawczo-rozwojowa, współpraca krajowa i międzynarodowa, a także edukacja i upowszechnianie wiedzy (łącznie 430 projektów). Otrzymaliśmy wiele prestiżowych nagród i wyróżnień: Godło Teraz Polska" w kategorii "Przedsięwzięcia Innowacyjne" za realizowany wspólnie z PGNiG S.A. projekt „Przedeksploatacyjne odmetanowanie pokładów węgla poprzez stymulację produktywności metanu w kierunkowych otworach wiertniczych”, międzynarodową nagrodę SAG (Special Achievement in GIS Award) za wybitne osiągnięcia w pracy z technologią GIS, trzykrotne wyróżnienie w konkursie Ministerstwa Środowiska "Geologia 2019", nagrodę "Symbol Synergii Nauki i Biznesu 2019" za całokształt działalności, Polską Nagrodę Inteligentnego Rozwoju w kategorii: "Zasługi dla rozwoju nauki" i Odznakę Honorową "Zasłużony dla Mazowsza".  

9

Dyrektor PIG-PIB dr inż. Mateusz Damrat składa meldunek barbórkowy

  pdf Meldunek barbórkowy 2019 >>> (5.14 MB)

Po meldunku głos zabrał minister Michał Woś, który życzył kierownictwu Instytutu i wszystkim pracownikom realizacji planów – tak zawodowych, jak i osobistych oraz sukcesów na każdym gruncie. Piotr Dziadzio, Sekretarz Stanu w Ministerstwie Klimatu w swoim krótkim przemówieniu wyraził wdzięczność Instytutowi za niezwykle ważną i potrzebną służbę.

14

Dr Piotr Dziadzio składa życzenia pracownikom Instytutu

Kolejnym punktem części oficjalnej było wręczenie odznaczeń państwowych, resortowych, dyplomów nadania stopni górniczych oraz stopni naukowych, a także nagród specjalnych Dyrektora PIG-PIB dla wyróżniających się pracowników. W tym roku lista uhonorowanych osób była bardzo długa – liczyła blisko 50 osób, z czego połowa odbierała wyróżnienia osobiście.

15

Dr hab. prof. PIG-PIB Magdalena Sikorska - Jaworowska została odznaczona przez Prezydenta RP Złotym Medalem za Długoletnią Służbę

W uznaniu zasług dla Państwowego Instytutu Geologicznego - PIB Marszałek Województwa Mazowieckiego Adam Struzik nadał Instytutowi Odznakę Honorową „Zasłużony dla Mazowsza”. Wyróżnienie z rąk Katarzyny Bornowskiej, Radnej Województwa Mazowieckiego odebrał dyrektor PIG-PIB dr inż. Mateusz Damrat.

34

Dyrektor Instytutu odbiera odznakę przyznaną PIG-PIB przez Marszałka Województwa Mazowieckiego Adama Struzika

Oficjalną część Barbórki zakończył koncert Chóru PIG-PIB pod dyrekcją Justyny Pahulak, który wykonał trzy popularne utwory.

46

Chór Państwowego Instytutu Geologicznego wykonuje tradycyjne pieśni górnicze

Po części oficjalnej odbyło się uroczyste odsłonięcie kopii dwóch amfor, które stały przed II wojną światową w sali głównej Muzeum Geologicznego i niestety uległy zniszczeniu w wyniku działań wojennych. Z inicjatywy prof. Stanisława Wołkowicza wśród pracowników Instytutu przeprowadzona została dobrowolna zbiórka datków, z której środki zostały przeznaczone na wykonanie dwóch amfor, wypełnionych następnie ropą naftową i solanką z dwóch polskich złóż. Podczas uroczystości odsłonięcia obecny był prezes PGNiG SA Piotr Woźniak, który otrzymał oryginalny prezent od PIG-PIB – trzecią, bliźniaczą amforę, która stanie w siedzibie koncernu. Przeczytaj więcej >>>

62

Amfory, będące darem Pracowników na 100-lecie powołania Państwowego Instytutu Geologicznego

Barbórka była świętem, podczas którego oddaliśmy hołd ciężkiej pracy górników i geologów, ale także radosnym spotkaniem, gdzie bawiliśmy się w rewelacyjnej atmosferze na Karmie Piwnej, do późnych godzin wieczornych. W opinii wielu uczestników było to bardzo udane wydarzenie towarzyskie. 

83

Spotkanie barbórkowe w salach Muzeum Geologicznego trwało do późnych godzin wieczornych

Galeria zdjęć

Zdjęcia: Paweł Derkowski