PIG-PIB na konferencji klimatycznej w Madrycie

Obecnością na szczycie klimatycznym COP25 w Madrycie (25 Sesja Konferencji Stron Ramowej Konwencji Narodów Zjednoczonych w sprawie zmian klimatu - Conference of the Parties, która miała miejsce w dniach 2 - 15 grudnia 2019 r.) Polska zakończyła etap polskiej prezydencji (COP24). Prezydencję COP25 pełni już Chile, którego przedstawiciele przewodzili obradom, przy znaczącym wsparciu Hiszpanii - gospodarza konferencji klimatycznej. W COP25 wzięło udział ponad 20 tysięcy delegatów z całego świata, w tym Urszula Czarniecka - Januszczyk z Programu Hydrogeologia i Środowisko Państwowego Instytutu Geologicznego - PIB.

Udział przedstawicieli PIG-PIB w procesie przygotowawczym i realizacyjnym negocjacji klimatycznych, we współpracy z Ministerstwem Środowiska (obecnie Ministerstwem Klimatu), przyczynił się do sukcesu polskiej prezydencji, czego efektem jest „Katowice Rulebook”, zbiór zasad i przepisów wykonawczych Porozumienia paryskiego, ustanowionych na COP24 w Katowicach.

1

Logo konferencji klimatycznej w Madrycie, COP25

Celem madryckiej konferencji było ustalenie kolejnych kroków dla zahamowania globalnych zmian klimatu i rozwiązaniu niedokończonych kwestii w Katowicach. O ile przyjęty podczas COP24 w Polsce „Pakiet katowicki” był przewodnikiem efektywnego wdrażania w życie porozumienia paryskiego, to podczas tegorocznych obrad COP25 skupiono się na podjęciu ambitnych działań, wyznaczonych do realizacji po 2020 roku. Kontynuowano dyskusje m.in. o źródłach finansowania zadań, przejrzystości działań w dziedzinie klimatu, roli gospodarki leśnej i rolnictwa, wsparciu technologii, budowaniu zdolności potencjału, strat i szkód w środowisku, rdzennej ludności i lokalnych społecznościach, działaniach mających na celu równouprawnienie kobiet, które są narażone bardziej na negatywne zmiany klimatu. Zaprezentowane zostały najnowsze raporty naukowe Międzynarodowego Zespołu ds. Zmian Klimatu (IPCC) o oceanach i gruntach. Oceany były bardzo ważną kwestią COP25, zwanego także "blue COP", tj. "niebieskim COP".

2

Sesja plenarna COP25

Urszula Czarniecka - Januszczyk pełniła rolę specjalisty wspierającego delegację rządową RP w zakresie kwestii społecznych w aspekcie zmian klimatu. Nasza ekspertka brała udział w spotkaniach grup negocjacyjnych jako członek EU dotyczących kwestii społecznych oraz w wydarzeniach związanych z Action for Climate Empowerment (ACE - wzmocnienie działań klimatycznych) oraz Local communities and Indigenous People Platform (LCIPP- Platforma ludów rdzennych i lokalnych społeczności). Uczestnictwo w szczycie klimatycznym zaowocowało nawiązaniem nowych kontaktów oraz poszerzeniu horyzontów w zakresie problematyki środowiskowej i klimatycznej.

3

Sesja plenarna COP25 i reprezentanci Polski (przedstawiciel Ministerstwa Klimatu Łukasz Latała oraz Urszula Czarniecka-Januszczyk z PIG-PIB)

4

Ludność rdzenna Brazylii – na COP24 w Katowicach została utworzona Platforma Ludów Rdzennych i Lokalnych Społeczności (LCIPP), która daje możliwość wymiany doświadczeń oraz praktyk w zakresie łagodzenia skutków i adaptacji do zmian klimatycznych

5

Pawilon Unii Europejskiej, gdzie koordynowano prace i podejmowano ustalenia w imieniu 28 państw członkowskich

Następna konferencja klimatyczna - COP26 odbędzie się w Glasgow (Wielka Brytania).

Tekst: Urszula Czarniecka - Januszczyk
Współpraca: redakcja
Zdjęcia: Urszula Czarniecka - Januszczyk, organizatorzy