Konferencja „Ropa naftowa i gaz ziemny w Polsce: obszary perspektywiczne i postępowanie koncesyjne w 2019 i 2020 roku"

Już po raz drugi Państwowy Instytut Geologiczny – Państwowy Instytut Badawczy wspólnie z Departamentem Geologii i Koncesji Geologicznych Ministerstwa Klimatu mieli zaszczyt gościć przedstawicieli przemysłu naftowego, środowisk naukowych i organów administracji państwowej na konferencji poświęconej problematyce poszukiwania, rozpoznawania i wydobywania złóż ropy naftowej i gazu ziemnego. Konferencja „Ropa naftowa i gaz ziemny w Polsce: obszary perspektywiczne i postępowanie koncesyjne w 2019 i 2020 roku”, zorganizowana pod patronatem Sekretarza Stanu Ministerstwa Klimatu – dra Piotra Dziadzio oraz Dyrektora Państwowego Instytutu Geologicznego – PIB dra inż. Mateusza Damrata, odbyła się 16 grudnia 2019 r. w siedzibie Ministerstwa Klimatu.

loga3

1

2

Sekretarz Stanu w Ministerstwie Klimatu – dr Piotr Dziadzio uroczyście rozpoczął konferencję „Ropa naftowa i gaz ziemny w Polsce: obszary perspektywiczne i postępowanie koncesyjne w 2019 i 2020 roku”

Swoją obecnością zaszczycili nas przedstawiciele m.in. Central European Petroleum Ltd., Enverus Drillinginfo, Fundacji Sunny Horizon, Gas Storage Poland, Gemini Resources, Geofizyki Toruń, Geolog International, IHS Markit, LOTOS Upstream Sp. z o.o., LOTOS Petrobaltic S.A., Narzędzi i Urządzeń Wiertniczych Glinik Sp. z o.o., Okręgowych Urzędów Górniczych w Gdańsku i Warszawie, PKN ORLEN S.A., ORLEN Upstream Sp. z o.o., PetroleFinder S.A., PGNiG S.A. wraz z przedstawicielami oddziałów, San Leon Services Sp. z o.o., ShaleTech Energy Sp. z o.o., TDE Services Polska, UOS Drilling S.A., UOS Energy Sp. z o.o., a także pracownicy Ministerstwa Klimatu, Akademii Górniczo-Hutniczej, Ministerstwa Aktywów Państwowych, Centralnego Biura Antykorupcyjnego i Urzędu Prokuratorii Generalnej. Miłym akcentem była również obecność młodszego pokolenia geologów – studentów z Wydziału Geologii Uniwersytetu Warszawskiego. Jesteśmy zaszczyceni, że konferencja spotkała się z zainteresowaniem ponad stu osób – najlepszych specjalistów w branży węglowodorów w Polsce.

3

Dyrektor Państwowego Instytutu Geologicznego – PIB Mateusz Damrat (w środku) wraz ze swoim zastępcą ds. służby geologicznej Andrzejem Głuszyńskim (z lewej) i jednym z uczestników konferencji

4

W kuluarach…

5

Konferencja była niezwykłą okazją do spotkania kolegów i koleżanek geologów

Celem konferencji była promocja obszarów wytypowanych do kolejnej rundy przetargów na koncesje na poszukiwanie i rozpoznawanie złóż węglowodorów oraz wydobywanie węglowodorów ze złóż w Polsce. Pracownicy Państwowego Instytutu Geologicznego – PIB (Hubert Kiersnowski, Robert Kopciowski, Ewelina Krzyżak, Rafał Laskowicz, Olga Rosowiecka) zaprezentowali informacje o pięciu obszarach dedykowanych do przetargu: Złoczewiu, Pyrzycach, Żabowie, Bestwinie-Czechowicach i Królówce, podkreślając ich perspektywy poszukiwawcze i zachęcając słuchaczy do inwestycji.

mapa

Propozycja regionalizacji naftowej Polski wraz z obszarami dedykowanymi do czwartej rundy przetargowej na koncesje węglowodorowe (źródło: PIG-PIB)

7

Hubert Kiersnowski (PIG–PIB) prezentuje perspektywiczność naftową obszaru Złoczew...

8

… natomiast Ewelina Krzyżak (PIG–PIB) przekonuje o możliwościach odkrycia węglowodorów na obszarze Pyrzyc...

9

…a Słuchacze w skupieniu pozwalają się przekonać

Rozpoczęcie czwartej rundy przetargowej jest zaplanowane w pierwszym kwartale 2020 roku. Przetarg potrwa 180 dni. W tym czasie przedsiębiorcy będą mogli składać swoje oferty w celu uzyskania 30-letniej koncesji węglowodorowej do prowadzenia prac poszukiwawczo - rozpoznawczych (5 lat) i wydobywczych (25 lat) na dwóch obszarach położonych na pograniczu Karpat zewnętrznych i zapadliska przedkarpackiego (Bestwina-Czechowice i Królówka) oraz na trzech obszarach z centralnej i północno - zachodniej Polski (Pyrzyce, Złoczew i Żabowo), w których spodziewane są akumulacje gazu ziemnego i ropy naftowej w utworach permu. W dniu rozpoczęcia przetargu organ koncesyjny udostępni pakiety danych geologicznych, przygotowane przez Państwowy Instytut Geologiczny – PIB, w których zainteresowani będą mogli znaleźć informacje o geologii, systemach naftowych, złożach, otworach wiertniczych, sejsmice czy innych metodach geofizycznych wykonanych na obszarach oferowanych do przetargu. Można je będzie znaleźć w zakładce PAKIETY DANYCH GEOLOGICZNYCH na stronie internetowej: www.pgi.gov.pl/obszary-przetargowe.html

Jednak już teraz Przedsiębiorcy mogą się bezpłatnie zapoznać z informacją geologiczną, będącą własnością Skarbu Państwa, udostępnioną dla obszarów dedykowanych do czwartej rundy przetargowej. W projektach cyfrowych zostały zebrane dane geofizyczne (Interactive Petrophysics), sejsmiczne (DUG Insight) i geologiczne (GIS), a także wyniki badań petrofizycznych i geochemicznych w otworach wiertniczych. Przygotowano również dokumentacje wynikowe otworów, a także dokumentacje sejsmiczne i złożowe, udostępnione w formie elektronicznej. Wymienione projekty cyfrowe i dokumentacje są dostępne w formie DATA ROOM’u w Narodowym Archiwum Geologicznym (Państwowy Instytut Geologiczny – PIB, ul. Rakowiecka 4, 00-975 Warszawa, pokój 1s) od 16.12.2019 roku w każdy poniedziałek, przez cały czas trwania przetargu, po uprzednim zgłoszeniu na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub pod numerem telefonu +48 22 45 92 501.

Należy wyraźnie podkreślić, że przetarg organizowany przez ministra właściwego ds. środowiska jest tylko jedną z dwóch możliwości uzyskania koncesji węglowodorowych w Polsce. Drugą jest tzw. przetarg inwestorski (open door), w którym to przedsiębiorca sam wskazuje obszar, na który zamierza ubiegać się o koncesję. Nie może być to jednak przestrzeń objęta istniejącą koncesją lub przetargiem, ani nawet planowana do wszczęcia przetargu. Nie może być też większa niż 1200 km2.

10

Grzegorz Jagielski (Departament Geologii i Koncesji Geologicznych MK) prezentuje sposoby uzyskania koncesji węglowodorowych w Polsce

11

Marcin Wesołowski (Departament Geologii i Koncesji Geologicznych MK) podpowiada jak uniknąć błędów podczas ubiegania się o koncesje

Konferencja zorganizowana w Ministerstwie Klimatu była niezwykłą okazją do dyskusji pomiędzy przedstawicielami przemysłu naftowego i pracownikami organu koncesyjnego. Wymiana doświadczeń, a zwłaszcza życzliwa dyskusja, być może zaowocują wzajemnym zrozumieniem często odmiennych punktów widzenia. Z tej okazji, przedstawiciele Departamentu Geologii i Koncesji Geologicznych: Grzegorz Mikos, Grzegorz Jagielski i Marcin Wesołowski, zaprezentowali schematy i zakresy procedur, odnosząc się także do przyczyn najczęstszych błędów popełnianych przy ubieganiu się o koncesję.

Organizatorzy konferencji – Państwowy Instytut Geologiczny–PIB oraz Departament Geologii i Koncesji Geologicznych Ministerstwa Klimatu – składają serdeczne podziękowania wszystkim uczestnikom konferencji. Liczymy, że nasze spotkanie było dla Państwa interesujące i że będziemy mogli ponownie spotkać się przy okazji naszej wspólnej pracy na polskim rynku ropy naftowej i gazu ziemnego.

Informacje o obszarach dedykowanych do czwartej rundy przetargowej można znaleźć na stronie internetowej:

www.pgi.gov.pl/obszary-przetargowe.html

na której, w zakładce PUBLIKACJE, zostały udostępnione materiały konferencyjne:

12

www.pgi.gov.pl/obszary-przetargowe/publikacje/7491-koncesje-na-poszukiwanie-rozpoznawanie-oraz-wydobywanie-zloz-ropy-naftowej-i-gazu-ziemnego-w-polsce-w-2019-i-2020-roku-postepowanie-przetargowe-i-przetarg-inwestorski/file.html

13

www.pgi.gov.pl/obszary-przetargowe/publikacje/7465-ropa-naftowa-i-gaz-ziemny-w-polsce-2019-1/file.html
20

Ewelina Krzyżak (PIG–PIB) i Sylwia Kijewska (PIG–PIB) dystrybuują materiały konferencyjne

15

Hubert Kiersnowski (PIG–PIB), Andrzej Głuszyński (Zastępca dyrektora PIG–PIB ds. służby geologicznej) i Krystian Wójcik (PIG–PIB)

logo sfinansowanoKonferencja „Ropa naftowa i gaz ziemny w Polsce: obszary perspektywiczne i postępowanie koncesyjne w 2019 i 2020 roku” oraz wszelkie materiały promocyjne zostały sfinansowane przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w ramach umowy nr 434/2019 na realizację zadania pt.: Zadania państwa wykonywane przez państwową służbę geologiczną w zakresie rozpoznania budowy geologicznej kraju dla ustalania zasobów złóż kopalin i odnowienia bazy surowcowej realizowane od 2018 roku (pgg art. 162, ust. 1, pkt. 1). Zadanie 1.2: Ocena perspektywiczności geologicznej zasobów złóż węglowodorów oraz przygotowanie materiałów na potrzeby przeprowadzenia postępowania przetargowego w celu udzielenia koncesji na poszukiwanie i rozpoznawanie złóż węglowodorów oraz wydobywanie/ węglowodorów ze złóż – etap III.

Tekst: Krystian Wójcik
Zdjęcia: Marek Jasionowski