PIG–PIB zdobywa Londyn na konferencji PROSPEX

W deszczowym i mglistym Londynie, 11 i 12 grudnia 2019 roku drogi geologów naftowych skrzyżowały się na międzynarodowej konferencji PROSPEX. Nie zabrakło tam również przedstawicieli naszego Instytutu – Sylwii Kijewskiej i Krystiana Wójcika, którzy razem ze współpracownikami z Departamentu Geologii i Koncesji Geologicznych Ministerstwa Klimatu – Dyrektorem Piotrem Nowakiem i Marcinem Wesołowskim, przygotowali polskie stoisko. Konferencja odbyła się w Business Design Centre, na pograniczu Islington i the Angel. Niesłabnącą kondycję sektora naftowego w Europie obrazuje bardzo duże zainteresowanie wydarzeniem: ponad 70 wystawców z branży naftowej i 530 uczestników konferencji, którzy wzięli udział w 8 sesjach referatowych.

2

PROSPEX, Londyn, Business Design Centre, 11–12.12.2019 r.

Udział w konferencji PROSPEX w 2019 roku uzasadniony był ogłoszeniem przez ministra właściwego ds. środowiska obszarów dedykowanych do czwartej rundy przetargowej na koncesje na poszukiwanie i rozpoznawanie złóż węglowodorów oraz wydobywanie węglowodorów ze złóż w Polsce. Rozpoczęcie przetargu jest planowane w pierwszym kwartale 2020 roku, a jego przedmiotem będzie pięć obszarów wyznaczonych przez geologów z Państwowego Instytutu Geologicznego – PIB we współpracy z Departamentem Geologii i Koncesji Geologicznych Ministerstwa Klimatu.

Naszym celem było zainteresowanie Przedsiębiorców, działających dotychczas głównie w basenie Morza Północnego, perspektywami i możliwościami eksploracji złóż ropy naftowej i gazu ziemnego w Polsce. Pod tym względem zainteresowanie polskim stoiskiem przekroczyło nasze najśmielsze oczekiwania. Szczególną uwagą cieszyła się problematyka złóż ropy naftowej w dolomicie głównym, jako że perspektywiczność tego horyzontu nie była dotąd dostrzegana na Wyspach Brytyjskich. W tym miejscu Czytelników zainteresowanych obszarami przetargowymi odsyłamy do dedykowanej strony internetowej:
www.pgi.gov.pl/obszary-przetargowe.html

3

Krystian Wójcik (PIG–PIB, z lewej) i Marcin Wesołowski (DGK MK, z prawej) budują polskie stoisko…

4

…zbudowali…

5

Marcin Wesołowski (DGK MK) i Sylwia Kijewska (PIG–PIB) gotowi do udzielania informacji o obszarach przetargowych

Ofertę polskiego stoiska uzupełniały m. in. broszury informacyjne, zawierające podstawowe dane o obszarach przetargowych i zasobach ropy naftowej i gazu ziemnego w Polsce. Kulminacją konferencji (przynajmniej z naszego punktu widzenia), był referat „Exploration opportunities in Poland”, który wygłosił Dyrektor Departamentu Geologii i Koncesji Geologicznych Ministerstwa Klimatu Piotr Nowak.

6

Piotr Nowak, Dyrektor Departamentu Geologii i Koncesji Geologicznych Ministerstwa Klimatu opowiada o perspektywiczności naftowej Polski

loga

logo sfinansowanoStoisko na konferencji PROSPEX 2019 i jego obsługa zostały zorganizowane w ramach realizacji zadania PSG nr 22.5004.1901.01.1 pt. „Ocena perspektywiczności geologicznej zasobów złóż węglowodorów oraz przygotowanie materiałów na potrzeby przeprowadzenia postępowania przetargowego w celu udzielenia koncesji na poszukiwanie i rozpoznawanie złóż węglowodorów oraz wydobywanie węglowodorów ze złóż – etap III”, sfinansowanego ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

 

 

Tekst i zdjęcia: Sylwia Kijewska, Krystian Wójcik