Udostępniliśmy w Internecie nowe arkusze Szczegółowej Mapy Geologicznej Polski

Trwa proces oddawania do użytku kolejnych finalnych produktów Szczegółowej Mapy Geologicznej Polski (SMGP) w skali 1:50 000. Zostały właśnie udostępnione mapy 8 arkuszy SMGP. Aktualnie jest gotowych do pobrania już 1040 arkuszy map.

Dostęp do skanów i tekstów objaśnień poszczególnych arkuszy wszystkich map możliwy jest między innymi za pomocą aplikacji GeoLOG. i GEOLOGIA. Użytkownicy po zaznaczeniu interesujących ich arkuszy są przekierowywani do aplikacji udostępniającej dane źródłowe.

Nazwy i numery arkuszy SMGP, dla których ostatnio udostępniono mapy:

arkusze

Do pobierania skanów i tekstów arkuszy map nie są potrzebne żadne dodatkowe uprawnienia.