PIG-PIB na spotkaniu Baltic Sea Region Energy Carbon Capture and Storage

W dniach 22–23 października w Tallinie odbyła się konferencja "Baltic Carbon Forum 2019", zorganizowana przez sieć badawczo-rozwojową Baltic Sea Region Energy Carbon Capture and Storage (BASRECCS). Sieć jest wspierana przez Norwegię, Szwecję, Finlandię i Danię oraz Global CCS Institute. Na konferencji byli obecni przedstawiciele instytucji z wszystkich krajów basenu Morza Bałtyckiego oraz Norwegii, Islandii i USA. Państwowy Instytut Geologiczny – PIB reprezentował dr Adam Wójcicki, który poprowadził też jedną z sesji podczas wydarzenia.

W pierwszym dniu konferencji przedstawiono informacje o możliwościach wdrażania technologii sekwestracji dwutlenku węgla (ang. carbon capture and storage - CCS/CCUS), na przykład na potrzeby „dekarbonizacji” niektórych gałęzi przemysłu w krajach skandynawskich (m.in. projekt badawczy VTT Technical Research Centre w Finlandii). Zaprezentowano również scenariusze dekarbonizacji przemysłu cementowego z wykorzystaniem technologii CCS/CCUS w wybranych krajach basenu Morza Bałtyckiego oraz charakterystykę projektu pilotażowego, a docelowo demonstracyjnego i komercyjnego prowadzonego przez Minijos Nafta na Litwie. Obrady w tym dniu zakończono interaktywną sesją, w ramach której uczestnicy przedstawili propozycje i problemy w odniesieniu do wdrożenia technologii CCS w krajach basenu Morza Bałtyckiego.

bcf 2019

Uczestnicy konferencji "Baltic Carbon Forum 2019"
 

W drugim dniu konferencji przedstawiono działania międzynarodowej organizacji pozarządowej Bellona Foundation we wspieraniu rozwoju technologii CCS/CCUS. Zaprezentowano działania międzynarodowej sieci Global CCS Institute w zakresie upowszechniania wiedzy o CCS na świecie oraz przykłady działań norweskiego ministerstwa ds. węglowodorów i energii. Następna sesja obejmowała przedstawienie nowego projektu CCS/CCUS Acorn w Szkocji (PaleBlueDot) oraz kolejnego przedsięwzięcia dotyczącego dekarbonizacji przemysłu cementowego (Heidelberg Cement), wybranych projektów CCS/CCUS w USA (ARI) oraz badań dotyczących dekarbonizacji przemysłu stalowego (TNO, Holandia).

Kolejną sesję prowadził dr Adam Wójcik z PIG-PIB. Dotyczyła ona zagadnień finansowania wdrożenia technologii CCS/CCUS, w tym projektu ACT (mechanizm ERA NET Cofund w ramach programu unijnego H2020), finansującego rozwój technologii CCS/CCUS w Europie. Przedstawiono mechanizmy finansowania projektów w zakresie zrównoważonego rozwoju w basenie Morza Bałtyckiego przez Nordic Investment Bank oraz możliwości wspierania rozwoju technologii CCS/CCUS w ramach inicjatywy dedykowanej 11 krajom europejskim oraz wybranym państwom na innych kontynentach,  a dotyczącej technologii czystej energii (CEM CCUS Initiative). Zaprezentowano sposoby wspierania ”zielonych” projektów małych i średnich przedsiębiorstw w krajach skandynawskich (NEFCO).

Kolejna sesja obejmowała prezentacje projektów i koncepcji pełnego łańcucha CCS/CCUS NorthernLights (Shell) oraz składowania CO2 pod dnem morza w cieśninie Skagerrak (Sintef).

Ostatnia sesja była poświęcona wspieraniu projektów CCS przez agencję rządu norweskiego Gassnova oraz podsumowaniu i interaktywnej dyskusji na temat wdrożenia technologii CCS w rejonie Morza Bałtyckiego.

Po ostatniej sesji odbyło się spotkanie z instytucjami finansującymi, gdzie dyskutowano nad aktualnymi możliwościami finansowania projektów CCS/CCUS.

fig1 small

Idea CCS (wychwytywania, transportu i geologicznego składowania CO2, inaczej geologicznej sekwestracji CO2

Zobacz więcej: skladowanie.pgi.gov.pl

Tekst: Adam Wójcicki
Współpraca: redakcja

basrecs