Wstrząs sejsmiczny na Górnym Śląsku

13 stycznia 2020 w sieciach sejsmologicznych, w tym w sieci państwowej służby geologicznej PSG_SEJS_NET zarejestrowany został wstrząs sejsmiczny, jaki miał miejsce w obrębie Górnośląskiego Zagłębia Węglowego. Wstrząs był wynikiem prowadzonej w tym rejonie działalności górniczej. 

Wyznaczone parametry wstrząsu podane zostały w tabeli poniżej.

1

Parametry wstrząsu wyznaczone przez sieć sejsmologiczną państwowej służby geologicznej PSG_SEJS_NET. Parametry wstrząsów sejsmicznych wyznaczane przez PSG dla obszaru Górnośląskiego Zagłębia Węglowego, w tym w szczególności lokalizacje epicentrów są wyznaczane z dokładnością ok. 5 km. Danymi o wyższej dokładności dysponuje lokalna służba monitoringu sejsmicznego Górnośląskiej Regionalnej Sieci Sejsmologicznej (GRSS) monitorująca aktywność sejsmiczną w obszarze GZW, utworzona i administrowana przez Główny Instytut Górnictwa (GIG)

Wstrząs nastąpił o godzinie 14:34:17 czasu lokalnego. Lokalizacja zjawiska została określona na 50.13N i 18.77 E. Głębokość ogniska na według sieci sejsmicznej PSG wynosiła 10 km, natomiast według Europejskiego Śródziemnomorskiego Centrum Sejsmologicznego (EMSC) - 2 km. Magnitudę wyliczono według danych PSG_SEJS_NET na M3.8, a EMSC podaje M3.9, ale są to wartości przeszacowane.

2

Mapa lokalizacji epicentrum wstrząsu sejsmicznego zarejestrowanego w bazie PIG-PIB (kliknij w obrazek, aby zobaczyć mapę w przeglądarce)

Wstrząs zarejestrowały również stacje sejsmologiczne sieci PSG_Sejs_Net należące do państwowej służby geologicznej. Przykład rejestracji wstrząsu sejsmicznego w sieci PSG_Sejs_Net pokazano poniżej.

31

Przykład zapisu wstrząsu sejsmicznego z rejonu kopalni Budryk, (GZW, 2020-01-13, godz. 13:34:17 UTC) zarejestrowanego w sieci PSG_SEJS_NET na stacjach: PG03 (KIJE) I PG13 (SUHORA)

Raport opracował zespół z Centrum Geozagrożeń w składzie:
Tomasz Czerwiński, Mirosław Musiatewicz, Przemysław Kowalski