Trzęsienie ziemi w Turcji

24 stycznia 2020 r. o godzinie 17:55:14 czasu UTC, tj. 20:55:14 czasu lokalnego, w Turcji miało miejsce silne trzęsienie ziemi. Epicentrum wstrząsu znajdowało się 9 km na północny wschód od miejscowości Doganyol. Było to najsilniejsze zjawisko w tym regionie od 23 października 2011 r., kiedy to wstrząs o sile M7.2 w rejonie miasta Van spowodował śmierć 604 osób. Według doniesień władz tureckich, w dwóch prowincjach, gdzie wstrząs był najbardziej odczuwany, doświadczyło go około 10 milionów mieszkańców. Wstrząs był odczuwalny nie tylko w Turcji, ale też w Libanie, Syrii, Izraelu, Iraku, Iranie, Armenii, Gruzji i Azerbejdżanie.

turcja

Parametry zjawiska sejsmicznego z dnia 24.01.2020 r. (wyciąg z bazy danych National Earthquake Information Center – NEIC i European Mediterranean Seismological Centre - EMCS)

turcja00

Zjawiska sejsmiczne w rejonie Wschodniej Turcji w okresie od 01.01.2010 do 27.01.2020 r., o magnitudach >= M5.0 (baza danych European Mediterranean Seismological Centre - EMCS)

Ognisko wstrząsów zlokalizowane było według danych National Earthquake Information Center (NEIC) na głębokości blisko 12 km, w punkcie opisanym współrzędnymi: 38.390N, 39.081E. Magnitudę zjawiska wyznaczono na M6.7.

Lokalizacja ta wypada w rejonie dość częstych i dużych zjawisk sejsmicznych. Są one skutkiem rozładowania naprężeń powstałych wzdłuż wschodniej części Uskoku Anatolijskiego. Wschodnie skrzydło tego uskoku nie doświadczyło jednak żadnego silnego zjawiska od 1875 r.

turcja1

Lokalizacja trzęsienia ziemi w Turcji zanotowanego 24.01.2020 r., o godz. 17:55:14 UTC i zarejestrowanego w bazie EMSC (dane EMSC)

turcja2

Regionalna mapa lokalizacji trzęsienia ziemi w Turcji zanotowanego w dniu 24.01.2020., o godz. 17:55:14 UTC, zarejestrowanego w bazie EMSC (dane EMSC)

W ciągu 24 godzin przed zdarzeniem w tym rejonie tym wystąpił tylko 1 wstrząs poprzedzający, o magnitudzie M2.7. W następnych 24 godzinach od wystąpienia głównego wstrząsu w bezpośrednim sąsiedztwie jego epicentrum stacje tureckich służb obserwacyjnych zarejestrowały aż 103 następcze zjawiska sejsmiczne, o magnitudach od M2.5 do M5.1.

Ogółem w ciągu 48 godzin wystąpiło 105 wstrząsów sejsmicznych. Wszystkie wstrząsy posiadały magnitudę powyżej progu odczuwalności M≤2.5.

turcja0

Statystyka zdarzeń sejsmicznych zarejestrowanych w okresie od 23.01.2020, godz. 00:00 (UTC) do 25.01.2020, godz. 00:00:00 (UTC) w rejonie Wschodniej Turcji

turcja3

Przykładowy zapis trzęsienia ziemi z dnia 24.01.2020 r. w Turcji (godz. 17:55:14 UTC) zarejestrowany na stacjach należących do sieci PSG_SEJS_NET w Hołownie (PG14 – HOŁO) oraz w Dziwiu (PG15 – DZIW)

Informację przygotował zespół z Centrum Geozagrożeń:
Tomasz Czerwiński, Mirosław Musiatewicz, Przemysław Kowalski
Opracowanie: Maja Kowalska, Program Kartografia Geologiczna i Geologia Regionalna