Nie żyje prof. Joachim Szulc

j. szulc

Z wielkim żalem informujemy o nagłej śmierci Przewodniczącego Rady Naukowej Państwowego Instytutu Geologicznego – Państwowego Instytutu Badawczego, Prof. dr. hab. Joachima Szulca.

Urodzony w dniu 1 maja 1954 r., prof. dr hab. Joachim Szulc był znakomitym sedymentologiem o niekwestionowanej, wybitnej pozycji w świecie nauki, prowadzącym bardzo aktywną działalność naukową i posiadającym duże osiągnięcia w kształceniu kadry naukowej, kierowaniu zespołami badawczymi oraz organizacji życia naukowego.

Był związany zawodowo z Uniwersytetem Jagiellońskim, gdzie w 1984 r. uzyskał stopień doktora na podstawie rozprawy dotyczącej sedymentologii martwic wapiennych Polski Południowej, a w 2000 r. - stopień doktora habilitowanego na podstawie rozprawy poświęconej rekonstrukcji środkowotriasowej ewolucji basenu Perytetydy na tle rozwoju Tetydy. Tytuł naukowy profesora otrzymał w 2009 r. Był godnym kontynuatorem polskiej, krakowskiej szkoły sedymentologicznej związanej z Uniwersytetem Jagiellońskim, a z pewnością - obok Stanisława Dżułyńskiego - najwybitniejszym jej reprezentantem w zakresie skał węglanowych. Jego działalność naukowa ogniskowała się na uwarunkowaniach tektonicznych, geochemicznych oraz biologicznych sedymentacji węglanowej. Zakres wiekowy badanych przez niego utworów jest bardzo szeroki – od dewonu po dziś – ale wiodące znaczenie miała problematyka triasowa, której był bezsprzecznie najwybitniejszym w Polsce (a jednocześnie – jednym w czołowych w Europie) badaczem.

Znaczącą część swojej kariery naukowej prof. J. Szulc poświęcił organizacji życia naukowego – był m.in. członkiem Komitetu Nauk Geologicznych i Rady Naukowej ING PAN oraz przewodniczącym Oddziału Krakowskiego Polskiego Towarzystwa Geologicznego. O wielu lat współpracował na wielu polach z Państwowym Instytutem Geologicznym – był m.in. członkiem komitetu redakcyjnego Geological Quarterly. Od 2019 r. był przewodniczącym Rady Naukowej Państwowego Instytut Geologicznego – Państwowego Instytutu Badawczego.

 

Rodzinie i Bliskim Profesora przekazujemy wyrazy głębokiego współczucia.

Dyrekcja i pracownicy Państwowego Instytutu Geologicznego – Państwowego Instytutu Badawczego