Komunikat o sytuacji hydrogeologicznej w grudniu 2019 r.

Komunikat o bieżącej sytuacji hydrogeologicznej przedstawia charakterystykę systemów wód podziemnych na obszarze kraju w okresie od 1 do 31 grudnia 2019 r., opracowaną na podstawie interpretacji wyników obserwacji prowadzonych w ramach funkcjonowania sieci obserwacyjno-badawczej wód podziemnych Państwowego Instytutu Geologicznego-PIB.

W grudniu 2019 r. w większości punktów monitorujących wody podziemne w systemach wodonośnych o zwierciadle swobodnym nastąpiło obniżenie poziomu wód. Zjawisko takie, odnotowane w ponad 52% punktów obserwacyjnych, objęło głównie północno-wschodnią, wschodnią, centralną i południową część kraju. Wzrost średniego poziomu wód podziemnych o zwierciadle swobodnym odnotowano w tym czasie w przypadku 40,5% analizowanych punktów obserwacyjnych. W przypadku 7% punktów głębokość występowania wód pierwszego poziomu wodonośnego nie uległa zmianie w stosunku do stanu z listopada 2019 r.

W obrębie systemu wód podziemnych o zwierciadle napiętym wyższe położenia średniego ustabilizowanego zwierciadła wody w stosunku do stanu średniego z poprzedniego miesiąca zostały odnotowane w ponad 48% analizowanych punktów obserwacyjnych. Jednocześnie o 13% w stosunku do listopada 2019 r. zwiększyła się ilość punktów, w których doszło do obniżenia poziomu średniego ustabilizowanego zwierciadła wody. W przypadku
ponad 9% punktów obserwacyjnych średnia głębokość położenia ustabilizowanego zwierciadła wody nie uległa zmianie w stosunku do stanu z poprzedniego okresu obserwacji.

W przypadku głęboko położonych poziomów wodonośnych, to jest takich, w których strop warstwy wodonośnej znajduje się na głębokości większej niż 120 m, wyższe położenie ustabilizowanego zwierciadła wód w stosunku do średniego stanu z listopada 2019 r. odnotowano w ponad 53% analizowanych punktów obserwacyjnych. Obniżenie średniego poziomu ustabilizowanego zwierciadła wód podziemnych odnotowano w tym czasie
w przypadku około 43% analizowanych reprezentatywnych punktów obserwacyjnych. W ponad 4% obserwowanych punktów średni poziom ustabilizowanego zwierciadła wody nie uległ zmianie w odniesieniu do stanu z poprzedniego miesiąca.

Wielkość rezerw zasobów zmiennych wód podziemnych w poziomach wodonośnych o zwierciadle swobodnym utrzymywała się na poziomie bezpiecznym dla zaopatrzenia ludności w wodę. W większości analizowanych punktów obserwacyjnych (około 82%) stan rezerw zasobów zmiennych przekraczał 20% w odniesieniu do najniższego rocznego położenia zwierciadła wód podziemnych z okresu wielolecia (NNG). Poziom rezerw niższy niż 20% w odniesieniu do stanu NNG stwierdzono w tym czasie w przypadku ponad 18% analizowanych punktów obserwacyjnych. Najgorsza sytuacja panowała w rejonie miejscowości: Bliszczyce, Karłowiczki i Łącznik (woj. opolskie), Aleksandria (woj. śląskie), Kośmidry (woj. warmińsko-mazurskie), Ciechanów i Płock (woj. mazowieckie), Łabunie, Manie i Podedwórze (woj. lubelskie), Rogoźno (woj. kujawsko-pomorskie) oraz Szczytna i Czerniawa-Zdrój (woj. dolnośląskie), gdzie zarejestrowany średni miesięczny poziom wód podziemnych lub wydajności źródeł wskazywały na brak rezerw zasobów w odniesieniu do stanu NNG.

Na znacznym obszarze kraju nadal utrzymywał się stan zagrożenia hydrogeologicznego wynikający z niskiego stanu wód podziemnych.

okl komunikat 1a 2020

Komunikat o bieżącej sytuacji hydrogeologicznej w okresie od 01.12.2019 do 31.12.2019