Konsultacje społeczne projektu przeglądu istotnych problemów gospodarki wodnej dla obszarów dorzeczy

Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie przygotowało projekt "Przeglądu istotnych problemów gospodarki wodnej, dla obszarów dorzeczy". Do 18 czerwca 2020 r. trwać będą konsultacje społeczne projektu, które prowadzi  Minister Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej. Dokument uwzględnia także gospodarkę wodami podziemnymi.

Projekt dokumentu został opublikowany również na stronie internetowej www.apgw.gov.pl, a wersja papierowa tego dokumentu dostępna jest do wglądu w siedzibie Ministerstwa Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej, w Departamencie Gospodarki Wodnej i Żeglugi Śródlądowej, ul. Nowy Świat 6/12, 00-400 Warszawa, piętro 3, pok. 307.

Osoby zainteresowane mają możliwość zapoznania się z dokumentacją oraz składania uwag i wniosków do Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej, w terminie do dnia 18 czerwca 2020 r.:

  • drogą elektroniczną za pośrednictwem formularza do zgłaszania uwag zamieszczonego poniżej i przesłania na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. w tytule wiadomości wpisując „konsultacje społeczne IP",
  • drogą elektroniczną za pośrednictwem formularza do zgłaszania uwag, zamieszczonego na stronie www.apgw.gov.pl,
  • drogą pocztową, na podany powyżej adres Ministerstwo Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dopiskiem „konsultacje społeczne IP". W przypadku uwag i wniosków zgłaszanych tą drogą, termin będzie uznany za dochowany, jeżeli uwagi i wnioski dotrą do organu (MGMiŻŚ), nie później niż w dniu 22 czerwca 2020 r.,
  • osobiście, w formie pisemnej lub ustnie do protokołu w miejscu wyłożenia projektu dokumentu, tj. w siedzibie Ministerstwa Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej.

Uwagi lub wnioski złożone po upływie wskazanego terminu trwania konsultacji społecznych pozostawia się bez rozpatrzenia. Organem właściwym do rozpatrywania uwag jest Minister Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej.

Projekt przeglądu istotnych problemów gospodarki wodnej (plik docx 5.08 MB)

Zał. nr 1 do Projektu przeglądu (plik xlsx 0.10 MB)

Zał. nr 2 do Projektu przeglądu (plik xlsx 0.02 MB)

FORMULARZ UWAG (plik xlsx 0.05 MB)

KLAUZULA RODO (plik docx 0.01 MB)