PIG-PIB na XIII Forum Pomp Ciepła w Kielcach

26 lutego 2020 w Kielcach odbyło się XIII Forum Pomp Ciepła, cykliczna impreza poświęcona nowym technologiom, użyteczności, sposobom sterowania i diagnostyki pomp ciepła. Spotkanie odbywające się na terenie Targów Kielce było także miejscem do analizy cen, rozmów o zmianach w prawie i wymaganiach dla instalatorów, w tym także o wpływie warunków geologicznych na efektywność projektowanych systemów geotermii niskotemperaturowej. Podczas wydarzenia nie mogło zabraknąć licznej ekipy geologów z Państwowego Instytutu Geologicznego - PIB. 

O tym, czy w każdych warunkach geologicznych instalacja gruntowych pomp ciepła jest możliwa, bezpieczna dla środowiska i opłacalna ekonomicznie staraliśmy się informować uczestników Forum na stoisku PIG-PIB. Wykorzystując infografiki i mapy potencjału geotermalnego z niedawno zakończonego projektu międzynarodowego Interreg GEOPLASMA CE (portal.geoplasma-ce.eu) wyjaśnialiśmy kluczowe znaczenie informacji geologicznej w procesie projektowania systemów geotermii niskotemperaturowej wykorzystujących otworowe wymienniki ciepła. Wyjaśnialiśmy, że tylko dzięki rzetelnej wiedzy o budowie geologicznej podłoża (rodzaju skał i ich przewodności cieplnej) inwestor może dobrać optymalną liczbę wierceń i w wielu przypadkach, kiedy warunki geologiczne są korzystne, zmniejszyć nakłady finansowe na wykonanie sytemu geotermalnego. W efekcie uzyskuje się wtedy szybszy czas zwrotu inwestycji. A zatem informacja geologiczna może mieć kluczowe znaczenie w ogólnym rachunku ekonomicznym dla osób, które zdecydują się na wymianę starych, zatruwających środowisko instalacji grzewczych na nowe, energooszczędne i niskoemisyjne rozwiązania.

6a

Stoisko PIG-PIB jak co roku cieszyło się dużym zainteresowaniem odwiedzających

Odwiedzający nasze stoisko uczestnicy Forum byli informowani o mnogości danych dostępnych w zasobach Centralnej Bazy Danych Geologicznych, udostępnianych online w przeglądarkach mapowych Instytutu (geologia.pgi.gov.pl oraz geolog.pgi.gov.pl). Możliwość praktycznie natychmiastowego dostępu do informacji o budowie geologicznej w rejonie planowanej instalacji gruntowych pomp ciepła z poziomu aplikacji GEOLOG z urządzeń mobilnych (telefony i tablety) wzbudzała bardzo pozytywne zaskoczenie osób odwiedzających nasze stoisko.

2a

Możliwość szybkiego i łatwego dostępu on-line do zasobów informacji geologicznej wzbudzała duże zainteresowanie uczestników targów

W związku z zakończeniem we wrześniu 2019 roku projektu Interreg GEOPLASMA CE na stoisku PIG-PIB prezentowane były mapy potencjału geotermalnego oraz uwarunkowań środowiskowych dla obszarów Wałbrzycha oraz Krakowa (dostępne online w portalu projektu GEOPLASMA CE pod linkiem portal.geoplasma-ce.eu). Dodatkowo prezentowano zasoby publikacji z zakresu geotermii niskotemperaturowej zgromadzonych w bazie wiedzy zakończonego w 2017 r. polsko-norweskiego projektu Geothermal4PL (www.pgi.gov.pl/geothermal4pl.html).

1 a

Eksperci PIG-PIB prezentują zasoby danych geologicznych w Centralnej Bazie Danych Geologicznych

Stałym punktem Forum Pomp Ciepła była sesja poświęcona różnym aspektom związanymi z gruntowymi pomp ciepła. Dyskusja dotyczyła spraw technicznych, prawnych, a także geologii. Grzegorz Ryżyński z PIG-PIB przybliżył publiczności sposób wykorzystania map potencjału geotermalnego z zakończonego projektu GEOPLASMA CE, które mogą być wsparciem dla lokalnego rozwoju gruntowych pomp ciepła.

3a

Prezentację pt. pdf "Mapy potencjału geotermalnego jako wsparcie rozwoju technologii gruntowych pomp ciepła" (7.86 MB)  przedstawił mgr inż. Grzegorz Ryżyński

Jak się okazało, nasi eksperci to nie tylko doświadczeni geolodzy, ale również strzelcy wyborowi. Jedną z dodatkowych atrakcji zorganizowanych przez Organizatorów Forum były zawody w strzelaniu z karabinka laserowego. Wśród szesnastu startujących zawodników najlepszy okazał się pracownik Centrum Geozagrożeń PIG -PIB Mateusz Żeruń, tym samym pokazując, że w geologii liczy się nie tylko merytoryczna wiedza, ale i celne oko.

4a

Mgr Mateusz Żeruń odbiera z rąk Weroniki Nowakowskiej, wicemistrzyni świata w biathlonie z mistrzostw świata w 2015, nagrodę za zajęcie pierwszego miejsca w turnieju strzelania na czas z karabinka laserowego

Inwestycje wykorzystujące gruntowe pompy ciepła, w porównaniu z powietrznymi pompami ciepła wymagają sporych nakładów finansowych. Mimo to, gruntowe pompy ciepła znajdują w Polsce wielu zwolenników, zwłaszcza w przypadku instalacji o dużej mocy. Z pewnością wpływ na taką sytuację, ma wygoda i bezpieczeństwo urządzenia, jego mała awaryjność, fakt, że nie wymaga obsługi, no i to, że praktycznie można je instalować wszędzie. 

logotyp nfosigwUdział PIG-PIB jako wystawcy został zorganizowany w ramach tematu Upowszechnianie wiedzy z zakresu geologii oraz promocja działań służby geologicznej i został sfinansowany ze środków NFOŚiGW