PIG-PIB zamknięty dla interesantów

Informujemy, że ze względu na wprowadzony stan epidemii i zapobieganie rozprzestrzenianiu się koronawirusa wszystkie siedziby Państwowego Instytutu Geologicznego-PIB zostały zamknięte dla interesantów zewnętrznych. Dotyczy to również Muzeum Geologicznego, Biblioteki Geologicznej i Narodowego Archiwum Geologicznego. Dla osób dostarczających przesyłki pocztowe czynna jest kancelaria w siedzibie przy ul. Rakowieckiej 4 w Warszawie oraz portiernie w oddziałach regionalnych.

Z uwagi na zaistniałą sytuację uprzejmie informujemy, że otwarcia ofert w postępowaniach prowadzonych przez Państwowy Instytut Geologiczny - Państwowy Instytut Badawczy, będą odbywać się poprzez transmisje online. W celu uczestniczenia w otwarciu ofert drogą online prosimy o skorzystanie z adresu: 

https://conf.pgi.gov.pl/c/bzp