Trzęsienie ziemi w rejonie Wysp Kurylskich

25 marca 2020 r. o godzinie 02:49:21 UTC, tj. 11:49:21 czasu lokalnego miało miejsce silne trzęsienie ziemi w rejonie należących do Rosji Wysp Kurylskich. Zjawisko to było skutkiem rozładowania naprężeń powstałych na styku płyt Pacyficznej i Ochockiej.

Obszar ten, leżący w tzw. okołopacyficznym pierścieniu ognia, nawiedzają często liczne i duże wstrząsy. Ognisko wstrząsów według National Earthquake Information Center zlokalizowane zostało na głębokości 57 – 60 km. Położenie epicentrum opisują współrzędne geograficzne 48.99°N, 157.69°E/48.99 N, 157.72 E. Magnitudę zjawiska wyznaczono na M7.5/7.6.

1

Parametry zjawiska sejsmicznego z dnia 25.03.2020 r. (wyciąg z bazy danych wyciąg z bazy danych European Mediterranean Seismological Centre - EMSC i National Earthquake Information Center – NEIC)

2

Lokalizacja trzęsienia ziemi w rejonie Wysp Kurylskich, w dniu 25.03.2020 r., godz. 02:49:20 czasu UTC, zarejestrowanego w bazie EMSC (dane EMSC)

3

Regionalna mapa lokalizacji silnego trzęsienia ziemi w rejonie Wysp Kurylskich, w dniu 25.03.2020 r., godz. 02:49:20 czasu UTC, zarejestrowanego w bazie EMSC (dane EMSC)

4

Przykładowy zapis trzęsienia ziemi z dnia 25.03.2020 r. w rejonie Wysp Kurylskich, godz. 02:49:20 UTC zarejestrowany na stacjach należących do sieci PSG_SEJS_NET w Hołownie (PG14 – HOŁO) oraz w Dziwiu (PG15 – DZIW)

Informację przygotował zespół z Centrum Geozagrożeń: Tomasz Czerwiński, Mirosław Musiatewicz, Przemysław Kowalski
Opracowanie: Maja Kowalska, Program Kartografia Geologiczna i Geologia Regionalna