Trzęsienie ziemi w Grecji

21 marca 2020 r. o godzinie 00:49:52 czasu UTC w Grecji, w odległości ok. 45 km na południowy-zachód od miejscowości Ioánnina (zamieszkałej przez 64,1 tys. mieszkańców) zanotowano trzęsienie ziemi o magnitudzie wyznaczonej na M5.7. Zjawisko to było skutkiem rozładowania naprężeń powstałych na styku płyt Afrykańskiej i Eurazjatyckiej.

Obszar ten nawiedzają liczne wstrząsy, ale rzadko zdarzają się bardzo silne. Ognisko wstrząsów według danych European Mediterranean Seismological Centre - EMCS zlokalizowane było na głębokości 7 km (10 km według bazy danych National Earthquake Information Center –NEIC). Położenie epicentrum opisują współrzędne geograficzne 39.37°N i 20.63°E.

1a

Parametry zjawiska sejsmicznego z dnia 21 marca 2020 r. (wyciąg z bazy danych National Earthquake Information Center – NEIC)

W marcu br. w regionie sejsmologicznym Greece miały miejsce 23 wstrząsy sejsmiczne, z czego 21 spośród nich było powyżej granicy odczuwalności przez człowieka.

2

Zjawiska sejsmiczne w Grecji w okresie od 1 do 25 marca 2020 r. (baza danych European Mediterranean Seismological Centre - EMCS)

3

Lokalizacja trzęsienia ziemi zanotowanego w Grecji w dniu 21 marca 2020 r., godz. 00:49:52 czasu UTC w bazie EMSC (dane EMSC)

4

Regionalna mapa lokalizacji trzęsienia ziemi zanotowanego w Grecji w dniu 21 marca 2020 r., godz. 00:49:52 czasu UTC w bazie EMSC (dane EMSC)

5

Przykładowy zapis trzęsienia ziemi z dnia 21.03.2020 r. w Grecji (godz. 00:49:51 czasu UTC) zarejestrowany na stacjach należących do sieci PSG_SEJS_NET w Hołownie (PG14 – HOŁO) oraz w Dziwiu (PG15 – DZIW)

Informację przygotował zespół z Centrum Geozagrożeń: Tomasz Czerwiński, Mirosław Musiatewicz, Przemysław Kowalski
Opracowanie: Maja Kowalska, Program Kartografia Geologiczna i Geologia Regionalna