Trzęsienie ziemi w południowym Iranie

27 marca 2020 r. o godzinie 06:40:42 czasu UTC w Iranie, w odległości ok. 150 km na północny-wschód od miejscowości Bandar Abbas (ponad 350 tys. mieszkańców) miało miejsce trzęsienie ziemi o magnitudzie M5.4. Zjawisko to było skutkiem rozładowania naprężeń powstałych na styku dwóch płyt: napierającej od południowego zachodu płyty Arabskiej i leżącej na północny wschód płyty Eurazjatyckiej.

Obszar ten nawiedzają liczne, ale rzadko duże wstrząsy sejsmiczne. Ognisko wstrząsów zlokalizowane zostało na głębokości 10km. Położenie epicentrum opisują współrzędne geograficzne 28.25°N i 57.117°E (według danych National Earthquake Information Center – NEIC).

1

Parametry zjawiska sejsmicznego z dnia 27 marca 2020 r. (wyciąg z bazy danych National Earthquake Information Center – NEIC i European Mediterranean Seismological Centre - EMSC)

W marcu br. w regionie sejsmologicznym Południowy Iran miało miejsce 12 wstrząsów sejsmicznych. Wszystkie miały magnitudę powyżej granicy odczuwalności przez człowieka. Średnia magnituda wstrząsów w tym regionie wyniosła M4.1.

2

Zjawiska sejsmiczne w Południowym Iranie w okresie od 1 do 27 marca 2020 r. (baza danych European Mediterranean Seismological Centre - EMCS)

3

Lokalizacja trzęsienia ziemi zanotowanego w Południowym Iranie w dniu 27.03.2020 r., godz. 06:40:22 czasu UTC w bazie EMSC (dane EMSC)

4

Regionalna mapa lokalizacji trzęsienia ziemi zanotowanego w Południowym Iranie w dniu 27.03.2020 r., godz. 06:40:22 czasu UTC w bazie EMSC (dane EMSC)

5

Przykładowy zapis trzęsienia ziemi z dnia 27.03.2020 r. w Południowym Iranie (godz. 06:40:22 czasu UTC) zarejestrowany na stacjach należących do sieci PSG_SEJS_NET w Hołownie (PG14 – HOŁO) oraz w Dziwiu (PG15 – DZIW). Pierwsze wstąpienia fali P dla stacji PG14 i PG15 (podane w czasie UTC): PG14 eP: 06:47:29.7; PG15 eP: 06:47:53.6

Informację przygotował zespół z Centrum Geozagrożeń: Tomasz Czerwiński, Mirosław Musiatewicz, Przemysław Kowalski
Opracowanie: Maja Kowalska, Program Kartografia Geologiczna i Geologia Regionalna