Porozumienie PIG-PIB z Geoparkiem Świętokrzyskim

1 kwietnia 2020 roku zostało podpisane porozumienie o współpracy Państwowego Instytutu Geologicznego-PIB z Geoparkiem Świętokrzyskim.

Współpraca partnerska jest jednym z kluczowych aspektów tworzenia i funkcjonowania geoparków. W myśl tego założenia 1 kwietnia 2020 r. zostało podpisane porozumienie o współpracy partnerskiej pomiędzy Państwowym Instytutem Geologicznym - Państwowym Instytutem Badawczym a Stowarzyszeniem Gmin ,,Geopark Świętokrzyski’’. W ramach porozumienia Geopark Świętokrzyski aspirujący do Sieci Geoparków Globalnych UNESCO zostanie objęty oficjalnym patronatem naukowym PIG-PIB. Strony porozumienia zakładają również długofalową współpracę przy działaniach związanych z geoturystyką i edukacją geologiczną. Ważnym aspektem współpracy będzie wzajemna promocja działalności naukowej i popularyzacja odkryć geologicznych w Polsce.

Geopark Świętokrzyski obejmuje obszar pięciu gmin położonych w województwie świętokrzyskim: Kielce, Chęciny, Morawica, Sitkówka-Nowiny i Piekoszów, a jego granice pokrywają się z granicami administracyjnymi wymienionych jednostek samorządu terytorialnego. W obecnych granicach obszarowych Geopark funkcjonuje od 5 października 2015 roku. Obszar Geoparku obejmuje zachodnią część Gór Świętokrzyskich, z unikatowymi wartościami przyrodniczymi, historycznymi i kulturowymi, ze szczególnym naciskiem na wyjątkowe dziedzictwo geologiczne i powiązane z nim dziedzictwo górnicze. Już w 1996 roku znaczna część tego obszaru została objęta ochroną jako Chęcińsko-Kielecki Park Krajobrazowy. 

kadzielnia

Kadzielnia - dawny kamieniołom otaczający ogromny ostaniec skalny zwany Skałką Geologów

040 geopark

Centrum Geoedukacji, należące do Geoparku Kielce. Obiekt zlokalizowany jest w południowo-wschodniej części rezerwatu Wietrznia.