Raporty o złożach – dodatkowe możliwości przesłania formularzy

Przedsiębiorcom eksploatującym złoża kopalin przypominamy o obowiązku corocznego sporządzenia informacji o zmianach zasobów złóż kopalin. Termin przesłania minął 15 marca. W obecnym stanie epidemii, przy obecnych ograniczeniach, tych z Państwa, którzy nie dopełnili jeszcze ustawowego obowiązku prosimy uprzejmie o skorzystanie z możliwości i przesłanie skanu formularza lub informacji o braku wydobycia w 2019 r. na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Przypominamy, że wzory formularzy do pobrania  (w formie pdf) zamieszczone są na naszej witrynie internetowej:

Oryginały formularzy po zakończeniu obecnych ograniczeń prosimy przesłać na adres państwowej służby geologicznej:

Państwowy Instytut Geologiczny – Państwowy Instytut Badawczy
Program Geologia Złożowa i Gospodarcza
ul. Rakowiecka 4, 00-975 Warszawa

W celu ułatwienia sporządzania ewidencji PIG-PIB publikuje na stronie internetowej „Surowce mineralne” (http://surowce.pgi.gov.pl) pakiet ważnych informacji dla użytkowników złóż. Ponadto można tam znaleźć obowiązujące przepisy prawne z zakresu geologii i górnictwa, w szczególności dotyczące ewidencji zasobów złóż kopalin:

  • ustawę Prawo geologiczne i górnicze,
  • rozporządzenie dotyczące zasad sporządzania operatu ewidencyjnego,
  • wzory informacji o zmianach zasobów złoża kopaliny.

Zamieściliśmy również instrukcję, jak sprawdzić aktualny stan zasobów złoża w Systemie Gospodarki i Ochrony Bogactw Mineralnych MIDAS.

Jednocześnie przypominamy, że od wejścia w życie z dniem 1 stycznia 2012 r. ustawy Prawo geologiczne i górnicze powstał obowiązek przesyłania wyżej wymienionych formularzy także do właściwego organu koncesyjnego. Obowiązek prowadzenia ewidencji zasobów złóż kopalin wynika z art. 101 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. Prawo geologiczne i górnicze (Dz.U. 2019 poz. 868 z późn. zm.) oraz z Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 15 listopada 2011 r. w sprawie operatu ewidencyjnego oraz wzorów informacji o zmianach zasobów złoża kopaliny (Dz.U. poz. 1568 z późn. zm.).

Zebrane od użytkowników złóż dane zostaną wykorzystane do sporządzenia „Bilansu zasobów złóż kopalin w Polsce”. Opracowanie to wydawane jest co roku przez państwową służbę geologiczną, a finansowane ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Marcin Szuflicki
Kierownik Programu Geologia Złożowa i Gospodarcza PIG-PIB

Zobacz: Bilans zasobów złóż kopalin w Polsce wg stanu na 31 XII 2018 r.