Odszedł Pan prof. dr hab. inż. Jacek Rajchel

Z głębokim żalem zawiadamiamy, że w wieku 76 lat zmarł wybitny geolog i świetny dydaktyk

Ś.P. PROF. DR HAB.INŻ. JACEK RAJCHEL

untitled design


Zajmował się budową geologiczną Karpat i ich surowcami mineralnymi. Prowadził badania na Spitsbergenie, był też uczestnikiem wielu innych wypraw naukowych, m.in. do Szkocji czy w rejon Bajkału. Za prace badawcze i naukowe oraz popularyzację wiedzy z dziedziny geologii uzyskał kilkanaście nagród rektora AGH. Był autorem lub współautorem ponad 200 prac naukowych. Był także prekursorem geologii miejskiej i geologii architektury.

Pełnił liczne funkcje, m. in. przewodniczącego Komisji Nauk Geologicznych Oddział PAN w Krakowie, członka Rady Redakcyjnej "Przeglądu Geologicznego" i recenzenta, członka Rady Naukowej Instytutu Ochrony Przyrody PAN. Był również wieloletnim redaktorem naczelnym czasopisma "Wszechświat".

Prof. Rajchel zaszczepiał innym ciekawość świata, był dydaktykiem z krwi i kości, miał wielką potrzebę i umiejętność przekazywania wiedzy. 

Pogrzeb odbędzie się we wtorek 14 kwietnia 2020 r. o godz. 13.40 na cmentarzu Rakowickim.

Rodzinie oraz Bliskim wyrazy głębokiego współczucia składają: Dyrekcja i Pracownicy Państwowego Instytutu Geologicznego - PIB.