Wznawiamy korzystanie z informacji geologicznej w archiwach PIG-PIB

Po kilkumiesięcznej przerwie spowodowanej działaniami profilaktycznymi, mającymi na celu przeciwdziałanie rozprzestrzenianiu się wirusa SARS-COV-2, Narodowe Archiwum Geologiczne (NAG) wznowiło – na nowych zasadach – obsługę klientów realizowaną w pomieszczeniach Archiwum. Obecnie we wszystkich czytelniach NAG (w Warszawie oraz oddziałach regionalnych PIG-PIB) możliwy jest dostęp do materiałów archiwalnych na zasadzie wglądu.

Udostępniliśmy także do profilowania rdzenie wiertnicze w naszych terenowych archiwach próbek geologicznych.

Korzystanie ze zbiorów NAG jest możliwe wyłącznie po dokonaniu rezerwacji terminu wizyty drogą telefoniczną lub e-mailową, nie później niż w dniu poprzedzającym planowany termin wizyty. Rezerwacja następuje po uzyskaniu potwierdzenia rezerwacji przez pracownika NAG. 

WAŻNE!! Zapoznaj się nowymi zasadami korzystania z czytelni NAG w Warszawie oraz filach NAG w oddziałach regionalnych PIG-PIB oraz profilatorni w archiwach próbek geologicznych NAG. 

Zasady obsługi klientów w Narodowym Archiwum Geologicznym (dalej NAG) w związku ze stanem zagrożenia epidemicznego

W związku z zagrożeniem epidemią Covid-19 oraz w oparciu o:

 • Ustawę z dnia 2 marca 2020 roku o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczeniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. z 2020, poz. 374),
 • Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 16 maja 2020 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz. U. poz. 878),
 • zalecenia Głównego Inspektora Sanitarnego,

wprowadza się zasady korzystania z pomieszczeń NAG, w których prowadzona jest obsługa klienta, w celu zapewnienia odpowiednich warunków higieniczno-sanitarnych.

I. Korzystanie z czytelni NAG w Warszawie oraz filach NAG w Oddziałach PIG-PIB

 1. Korzystanie ze zbiorów NAG w czytelni jest możliwe wyłącznie po dokonaniu rezerwacji terminu wizyty drogą telefoniczną lub e-mailową, nie później niż w dniu poprzedzającym planowany termin wizyty. Rezerwacja następuje po uzyskaniu potwierdzenia rezerwacji przez właściwego pracownika NAG.

 2. Liczba dostępnych miejsc jest ograniczona w Warszawie do dwóch stanowisk komputerowych i trzech przeznaczonych do dokonywania wglądu do dokumentów w Warszawie, a w filiach NAG w Oddziałach PIG-PIB do jednego stanowiska przeznaczonego do zapoznania się z archiwaliami.

 3. Osoby wchodzące z zewnątrz na teren PIG-PIB mają obowiązek zdezynfekowania rąk przy pomocy środka dezynfekcyjnego oraz założenia maski ochronnej, zasłaniającej usta i nos.

 4. Wizytę w czytelni NAG należy zgłosić w recepcji i zaczekać na pracownika, który zaprowadzi do pomieszczenia czytelni NAG.

 5. Przed rozpoczęciem pracy z dokumentami archiwalnymi należy powtórnie zdezynfekować ręce oraz założyć rękawiczki ochronne.

 6. W czytelni obowiązkowo należy zająć stanowisko do pracy wskazane przez pracownika NAG. Po zajęciu wyznaczonego miejsca będzie można zdjąć maseczkę ochronną na czas zapoznawania się z materiałami.

 7. Po zakończeniu pracy z materiałami wydanymi do skorzystania, a także w każdym przypadku opuszczania swojego stanowiska podczas pracy, obowiązuje konieczność ponownego założenia maseczki ochronnej.

 8. Przejście do innych niż czytelnia pomieszczeń Instytutu, będzie możliwe tylko w obecności pracownika NAG.

 9. Po zakończeniu pracy z dokumentami archiwalnymi w pomieszczeniu czytelni NAG korzystający z nich zostanie odprowadzony do wyjścia z Instytutu przez pracownika NAG.

II. Korzystanie z profilatorni w archiwach próbek geologicznych NAG

 1. Korzystanie ze zbiorów próbek NAG jest możliwe wyłącznie po uzyskaniu potwierdzenia rezerwacji terminu wskazanego w zgłoszeniu zamiaru wglądu, złożonego drogą pocztową lub e-mailową, nie później niż w dniu poprzedzającym planowany termin wizyty.

 2. Osoby wchodzące z zewnątrz na teren PIG-PIB mają obowiązek zdezynfekowania rąk przy pomocy środka dezynfekcyjnego oraz założenia maski ochronnej, zasłaniającej usta i nos.

 3. Przed rozpoczęciem pracy z próbkami należy powtórnie zdezynfekować ręce oraz założyć rękawiczki ochronne.

 4. W profilatorni obowiązkowo należy zająć stanowisko do pracy wskazane przez pracownika NAG. Po zajęciu wyznaczonego miejsca będzie można zdjąć maseczkę ochronną na czas zapoznawania się z materiałami.

 5. Po zakończeniu pracy z próbkami wydanymi do wglądu, a także w każdym przypadku opuszczania swojego stanowiska podczas pracy, obowiązuje konieczność ponownego założenia maseczki ochronnej.

III. Składanie wniosków, zamawianie kopii i zakup map i wydawnictw w NAG w Warszawie

Wizyta w NAG związana ze składaniem wniosków o udostępnienie informacji geologicznej i hydrogeologicznej oraz dotycząca zamawiania wykonywania usług poligraficznych i zakupu wydawnictw nie wymaga dokonywania wcześniejszej rezerwacji, ale podlega wszystkim wymienionym wyżej zasadom bezpieczeństwa i higieny w zakresie stosowania masek oraz rękawiczek ochronnych, dezynfekcji rąk i poruszania się po budynku w obecności pracownika NAG.

Chcesz być na bieżąco? Zapisz się do Newslettera Państwowej Służby Geologicznej