Finał XXI edycji Konkursu "Nasza Ziemia"

Dobiegła końca XXI edycja Ogólnopolskiego Konkursu Geologiczno-Środowiskowego „Nasza Ziemia - środowisko przyrodnicze wczoraj, dziś i jutro”, odbywająca się w tym roku pod hasłem „(R)ewolucje Ziemi”.

Jak co roku konkurs odbył się w dwóch kategoriach: plastycznej - dla uczniów klas IV-VI szkół podstawowych oraz wiedzy geologicznej - oddzielnie dla dwóch poziomów wiekowych: uczniów klas VII i VIII szkół podstawowych i uczniów szkół ponadpodstawowych. Konkurs, którego etap półfinałowy przeprowadzony został przez Muzeum Geologiczne i Oddziały Regionalne PIG-PIB, objął zasięgiem szkoły z obszaru całej Polski.

W związku z zaistniałą sytuacją epidemiologiczną organizatorzy byli zmuszeni do zmiany dotychczasowej formuły konkursu. Aby ułatwić uczestnikom udział przedłużono termin nadsyłania prac i umożliwiono przesyłanie prac konkursowych drogą e-mailową. Ze względu na brak możliwości przeprowadzenia testów wiedzy w części teoretycznej konkursu - zarówno na etapie półfinałowym, jak i finałowym, laureaci zostali wybrani i nagrodzeni na podstawie nadesłanych prac pisemnych.

baner

Baner XXI edycji konkursu

Etapy półfinałowe (regionalne), przeprowadzone w siedmiu oddziałach Państwowego Instytutu Geologicznego - Państwowego Instytutu Badawczego, odbyły się w maju 2020 r. Na konkurs w sumie nadesłano 538 prac plastycznych, 110 prac teoretycznych uczniów szkół podstawowych i 138 prac uczniów szkół ponadpodstawowych. Tak niska frekwencja spowodowana została wstrzymaniem normalnych zajęć szkolnych w związku z panującą pandemią. Z tego też powodu nie odbyły się uroczystości wręczenia nagród, które laureatom zostały wysłane pocztą.

Spośród nadesłanych prac plastycznych wykonanych rozmaitymi technikami w każdym z siedmiu regionów jury konkursowe wyłoniło 3 główne nagrody i 10 wyróżnień regulaminowych. Wśród prac teoretycznych na każdym z dwóch poziomów wiekowych (szkoła podstawowa i ponadpodstawowa) przyznano po 3 nagrody główne i 3 wyróżnienia. Przyznane zostały również nagrody pozaregulaminowe ufundowane m.in. przez parki narodowe, krajobrazowe i zespoły parków krajobrazowych, urzędy miast i inne instytucje zainteresowane promocją wiedzy o środowisku przyrodniczym.

Zdobywcy pierwszych miejsc w każdej z trzech kategorii wiekowych na etapie półfinałowym w siedmiu oddziałach Państwowego Instytutu Geologicznego - Państwowego Instytutu Badawczego zostali zakwalifikowani do finału ogólnopolskiego.

Finały ogólnopolskie konkursu zostały przeprowadzone na początku czerwca. Spośród siedmiu uczestników finałów w każdej z trzech kategorii wiekowych jury finałowe wyłoniło zdobywców miejsc od I do VII. Laureaci trzech pierwszych miejsc finałowych w kategorii szkół ponadpodstawowych otrzymali indeksy Instytutu Nauk Geologicznych Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz Wydziału Geologii Uniwersytetu Warszawskiego.

Wszyscy nagrodzeni uczniowie oraz nauczyciele otrzymali dyplomy i nagrody w formie kart podarunkowych, książek popularnonaukowych, gier planszowych i okazów geologicznych zakupionych ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

logotyp nfosigw

XXI edycja Ogólnopolskiego Konkursu Geologiczno-Środowiskowego „Nasza Ziemia - środowisko przyrodnicze wczoraj, dziś i jutro” została zrealizowana w ramach projektu "Upowszechnianie wiedzy z zakresu geologii oraz promocja działań służby geologicznej" i sfinansowana ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.