Ruszył nabór wniosków w programie "Moja woda" na budowę obiektów małej retencji

Do 5 tysięcy złotych dotacji na przydomowe instalacje, zatrzymujące wody opadowe lub roztopowe, będzie można otrzymać z nowego programu „Moja Woda”, zainicjowanego przez Ministerstwo Klimatu oraz Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. W łagodzenie skutków suszy w Polsce zainwestowane zostanie 100 milionów złotych. Nabór wniosków rozpoczął się 1 lipca 2020 r.

Każdy właściciel domu jednorodzinnego będzie mógł otrzymać dotację do 5 tys. zł, przy czym nie więcej niż 80% kosztów, które zostaną poniesione po 1 czerwca 2020 r. Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej przekaże pieniądze do szesnastu wojewódzkich funduszy ochrony środowiska i gospodarki wodnej, które będą przyjmowały wnioski właścicieli domów jednorodzinnych na przydomowe mikroinstalacje wodne.

Wsparcie przewidziano na zakup, montaż i uruchomienie instalacji pozwalających na zagospodarowanie wód opadowych i roztopowych na terenie nieruchomości objętej przedsięwzięciem. Otrzymane pieniądze będzie można przeznaczyć na przewody odprowadzające wody opadowe (zebrane z rynien, wpustów do zbiornika nadziemnego, podziemnego, oczka wodnego, instalacji rozsączającej), zbiornik retencyjny podziemny lub nadziemny, oczko wodne, instalację rozsączającą oraz elementy do nawadniania lub innego wykorzystania zatrzymanej wody.

Program „Moja Woda” realizowany będzie w latach 2020-2024. Przewiduje się, że program „Moja Woda” pozwoli sfinansować 20 tys. instalacji przydomowej retencji, co spowoduje zatrzymanie 1 mln metrów sześciennych rocznie w miejscu opadu wody, odciążając tym samym kanalizację i zmniejszając ryzyko podtopień w wyniku deszczów nawalnych.

m

Więcej o programie "Moja woda" >>

Źródło: Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej