Zmiana terminu I Kongresu Czwartorzędowego

Mając na względzie sytuację epidemiologiczną związaną z COVID-19 oraz przede wszystkim bezpieczeństwo i zdrowie uczestników I Kongresu Czwartorzędowego, który miał się odbyć w terminie 25-28 sierpnia 2020 r. w AGH w Krakowie, w imieniu organizatorów informujemy, że Kongres zostaje odwołany.

Organizatorzy planują zorganizowanie Kongresu w tym samym terminie w przyszłym roku. Osoby zainteresowane udziałem w wydarzeniu będą informowane o szczegółach z odpowiednim wyprzedzeniem. Organizatorzy wyrażają również  nadzieję, że decyzja o odwołaniu Kongresu spotka się ze zrozumieniem uczestników.

Strona www I Kongresu Czwartorzędowego: kongresq.pl