Nie żyje dr Andrzej Rydzewski

Z wielkim smutkiem zawiadamiamy, że 19 lipca 2020 r. w wieku 87 lat zmarł Sp. dr Andrzej Rydzewski. Był geologiem i petrografem złożowym, jednym z najwybitniejszych światowych ekspertów i autorytetów w dziedzinie rud miedzi, doskonałym znawcą geologii złóż polimetali. Całe życie zawodowe poświęcił pracy w Państwowym Instytucie Geologicznym, gdzie kierował wieloma jednostkami organizacyjnymi.  Był wychowawcą kilku pokoleń geologów.

 

rydzewski

Śp. Dr Andrzej Rydzewski (fot. KGHM Polska Miedź)

Dr Andrzej Rydzewski wniósł ogromny wkład w rozwój gospodarczy Polski. Był członkiem zespołu doc. dr. Jana Wyżykowskiego, któremu zawdzięczamy odkrycie polskich złóż miedzi, co stworzyło podwaliny potężnego przemysłu wydobywczego i przetwórczego.

Dr Andrzej Rydzewski był autorem licznych publikacji i opracowań, organizatorem krajowego i międzynarodowego życia naukowego, uczestnikiem licznych programów badawczych, doradcą i ekspertem w dziedzinie geologii złóż.

Za  swoje zasługi został odznaczony Złotym Krzyżem Zasługi, Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski „Polonia Restituta”, Złotą Odznaką Państwowego Instytutu Geologicznego, Złotą Odznaką „Zasłużony dla Górnictwa RP”, Odznaką Honorową Zasłużony dla KGHM Polska Miedź S.A. Został Laureatem Państwowej Nagrody Zespołowej I Stopnia w dziedzinie techniki za udział w odkryciu złoża rud miedzi Lubin-Sieroszowice i w opracowaniu pierwszej dokumentacji geologicznej.

Był mądry, skromny, życzliwy i ceniony przez współpracowników. Przez Jego odejście polska geologia poniosła niepowetowaną stratę.

Rodzinie i Bliskim składamy wyrazy głębokiego współczucia

Dyrekcja i Pracownicy Państwowego Instytutu Geologicznego

 

Pogrzeb odbędzie się w piątek 24 lipca 2020 r. Msza żałobna zostanie odprawiona o godz. 13.00 w kościele pw. Św. Karola Boromeusza przy ulicy Powązkowskiej 14. Po nabożeństwie nastąpi uroczyste odprowadzenie do grobu rodzinnego.