Zmiana terminu konferencji „Aktualia i perspektywy gospodarki surowcami mineralnymi”

Organizatorzy cyklicznych konferencji „Aktualia i perspektywy gospodarki surowcami mineralnymi” zakładali, że XXX jubileuszowa konferencja z tego cyklu odbędzie się w dniach 4-6 listopada 2020 roku w Rytrze koło Nowego Sącza. Jednak obecna sytuacja epidemiczna sprawia, że nie można zorganizować jubileuszowej XXX Konferencji w tradycyjnej formule, z fizyczną obecnością wszystkich jej uczestników, z szeroko prowadzonymi dyskusjami w ramach sesji referatowych, czy otwartego posiedzenia Komitetu Zrównoważonej Gospodarki Surowcami Mineralnymi PAN.

Na chwilę obecną najbardziej rozpowszechnioną formą organizacji konferencji są telekonferencje lub konferencje hybrydowe (prelegenci obecni fizycznie, pozostali uczestnicy biorą udział zdalnie). Organizatorzy uznali jednak, że nie jest to forma konferencji, która byłaby akceptowalna w przypadku jubileuszowej konferencji, gdyż w takim przypadku dyskutowanie w szerokim gronie jest w zasadzie niemożliwe, podobnie jak prezentowanie posterów.

Biorąc pod uwagę powyższe uwarunkowania, organizatorzy podjęli decyzję o przełożeniu XXX jubileuszowej konferencji „Aktualia i perspektywy gospodarki surowcami mineralnymi” na 2021 rok.

Komitet Naukowy i Komitet Organizacyjny Konferencji Aktualia i Perspektywy Gospodarki Surowcami Mineralnymi