Powołano głównego geologa – pełnomocnika Ministra Środowiska

Norbert Lenkiewicz, Dyrektor Departamentu Geologii i Koncesji Geologicznych został powołany na głównego geologa - pełnomocnika Ministra Środowiska do spraw geologii oraz polityki surowcowej państwa.

Pełnomocnik Ministra Środowiska jest absolwentem Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Ukończył również aplikację adwokacką przy Okręgowej Radzie Adwokackiej w Warszawie. Doświadczenie zawodowe zdobywał w warszawskich kancelariach prawnych. 

Posiada ponad 10-letnie doświadczenie w kompleksowej obsłudze korporacyjnej podmiotów gospodarczych w tym spółek z udziałem Skarbu Państwa. Specjalizuje się w procedurze administracyjnej, prawie energetycznym oraz gospodarczym. Brał udział w licznych procesach legislacyjnych dotyczących przedsiębiorczości w branży energetycznej.

Był ekspertem Polskiej Izby Paliw Płynnych oraz Warszawskiego Seminarium Aksjologii Administracji w Warszawie, gdzie zajmował się badaniem otoczenia prawnego właściwego dla przedsiębiorstw funkcjonujących na rynku regulowanym oraz współpracował z organami administracji państwowej w zakresie kształtowania ram prawnych dla branży paliw.

Norbert Lenkiewicz jest autorem licznych publikacji i szkoleń, m.in. z zakresu nadzoru nad podmiotami koncesjonowanymi, naruszeń warunków udzielonej koncesji, zasad prowadzenia działalności gospodarczej przez przedsiębiorstwa energetyczne oraz kontroli i postępowań administracyjnych ze szczególnym uwzględnieniem problematyki ochrony środowiska.

Mianowanie głównego geologa kraju pełnomocnika Ministra Środowiska - Norberta Lenkiewicza

Norbert Lenkiewicz (pierwszy z prawej) odbiera nominację na głównego geologa – pełnomocnika Ministra Środowiska (fot. Ministerstwo Środowiska)

Źródło: Ministerstwo Środowiska