Nie żyje Profesor Roman Ney

Ze smutkiem zawiadamiamy, że w dniu 25 sierpnia 2020 roku zmarł w wieku 89 lat śp. Prof. dr hab. inż. Roman Ney, wybitny geolog i nauczyciel akademicki, były rektor Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie.

roman ney

Ś.p. Profesor przez kilkadziesiąt lat był pracownikiem Wydziału Geologiczno-Poszukiwawczego (obecnego Wydział Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska) oraz Wydziału Energetyki i Paliw AGH. Wśród Jego naukowych osiągnięć było m.im. opracowanie podstaw naukowych i stworzenie nowego kierunku badań o nazwie „gospodarka surowcami mineralnymi”. Pozostawił po sobie liczne grono wychowanków a także kilkaset publikacji o różnorodnej tematyce z zakresu geologii naftowej, poszukiwań naftowych, geotermii, gospodarki surowcami mineralnymi i polityki energetycznej. Jego działalność odegrała ogromną rolę w rozwoju naukowym i organizacyjnym środowiska polskich geologów naftowych.

Rodzinie i Bliskim Pana Profesora składamy wyrazy głębokiego współczucia.

Dyrekcja i pracownicy Państwowego Instytutu Geologicznego-PIB