Kwartalny Biuletyn Informacyjny Wód Podziemnych

Państwowa służba hydrogeologiczna opublikowała Kwartalny Biuletyn Informacyjny Wód Podziemnych tom 18 (68) z okresu III kwartału roku hydrologicznego (maj - lipiec 2020 r.). Biuletyn zawiera część przetworzonych wyników pomiarów i obserwacji położenia zwierciadła wody podziemnej i wydajności źródeł, prowadzonych w punktach monitoringowych Państwowego Instytutu Geologicznego – Państwowego Instytutu Badawczego.

Sposób przekazywania Biuletynu jest zgodny z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 28 czerwca 2019 r. w sprawie ostrzeżeń, prognoz, komunikatów, biuletynów i roczników państwowej służby hydrologiczno-meteorologicznej i państwowej służby hydrogeologicznej (Dz.U. 2019 poz. 1215).

Poza tabelarycznym zestawieniem opracowanych wyników pomiarów i obserwacji hydrogeologicznych, w Biuletynie 18 (68) przedstawiono ogólne informacje o sieci obserwacyjno-badawczej wód podziemnych i punktach monitoringu badawczego stref przygranicznych Polski oraz krótką ocenę sytuacji hydrogeologicznej.

Kwartalny Biuletyn Informacyjny Wód Podziemnych jest dostępny w formie elektronicznej na stronie internetowej Państwowego Instytutu Geologicznego – Państwowego Instytutu Badawczego w zakładce Wydawnictwa w seriach wydawniczych oraz w materiałach informacyjnych państwowej służby hydrogeologicznej (www.pgi.gov.pl/psh/materialy-informacyjne-psh).

Okładka Kwartalnego Biuletynu Informacyjnego Wód Podziemnych

Zobacz: Kwartalny Biuletyn Informacyjny Wód Podziemnych tom 18 (68)