Trzęsienie ziemi w rejonie Morza Banda

6 maja 2020 r. o godzinie 13:53:55.3 czasu UTC, tj. 22:53:55.3 czasu lokalnego, w rejonie Morza Banda zanotowano silne trzęsienie ziemi. Było ono zlokalizowane było pod dnem Morza Banda w odległości około 500 km na wschód od wybrzeży Timoru. Jego magnitudę wyznaczono na M6.8. Ognisko wstrząsów zarejestrowano na głębokości 99 km (według EMSC) oraz 107 km (według NEIC). Położenie epicentrum opisują współrzędne geograficzne 6.795°S i 129.861°E (NEIC).

Zjawisko to było skutkiem rozładowania naprężeń powstałych na styku mikropłyt Banda i Molucca. Rejon ten należy do Pierścienia Okołopacyficznego nawiedzanego bardzo licznie przez trzęsienia ziemi, w tym najsilniejsze.

Parametry zjawiska sejsmicznego z 6 maja 2020 r. (wyciąg z bazy danych EMSC/NEIC)

Parametry zjawiska sejsmicznego z 6 maja 2020 r. (wyciąg z bazy danych EMSC/NEIC)

Lokalizacja trzęsienia ziemi z 6 maja 2020 r., godz. 13:53:55.3 UTC w rejonie Morza Banda (Indonezja) w skali lokalnej - oprac. EMSC

Lokalizacja trzęsienia ziemi z 6 maja 2020 r., godz. 13:53:55.3 UTC w rejonie Morza Banda (Indonezja) w skali lokalnej - oprac. EMSC

 Lokalizacja trzęsienia ziemi z 6 maja 2020 r., godz. 13:53:55.3 UTC w rejonie Morza Banda (Indonezja) w skali regionalnej - oprac. EMSC

Lokalizacja trzęsienia ziemi z 6 maja 2020 r., godz. 13:53:55.3 UTC w rejonie Morza Banda (Indonezja) w skali regionalnej - oprac. EMSC

 Obraz falowy trzęsienia ziemi w rejonie Morza Banda z 6 maja 2020 r., godz. 13:53:55.3 UTC zarejestrowanego na stacjach monitoringu geodynamicznego państwowej służby geologicznej w Hołownie (PSG PG14) i w Dziwiu (PG15)

Obraz falowy trzęsienia ziemi w rejonie Morza Banda z 6 maja 2020 r., godz. 13:53:55.3 UTC zarejestrowanego na stacjach monitoringu geodynamicznego państwowej służby geologicznej w Hołownie (PSG PG14) i w Dziwiu (PG15)

Pierwsze wstąpienia fal objętościowych May-06: PG14-Z eP: 14:07:54.046 ; ePP:14:12:22.494; PG-14-E eSKS:18:23.054 May-06: PG15-Z: eP:14:08:05.129; ePP:14:12:40.913; PG-15-E eSKS:14:18:34.865.

Informację przygotował zespół z Centrum Geozagrożeń: Tomasz Czerwiński, Mirosław Musiatewicz, Przemysław Kowalski
Opracowanie: Maja Kowalska, Program Kartografii Geologicznej