Trzęsienie ziemi Nevada (USA)

15 maja 2020 r. o godzinie 11:03:28.6 UTC, tj. 4:03:28.6 czasu lokalnego, na zachodnim wybrzeżu USA, w rejonie Nevada zanotowano silne trzęsienie ziemi, którego magnitudę wyznaczono na M6.5. Epicentrum wstrząsu zlokalizowane było około 56 km zachód od miasta Tonopah. Źródło wstrząsów według Europejskiego Śródziemnomorskiego Centrum Sejsmologii (EMSC) zlokalizowane zostało na głębokości 10 km pod powierzchnią ziemi.

Parametry zjawiska sejsmicznego z 15 maja, godz. 11:03:28.6 UTC, Nevada (USA)

Parametry zjawiska sejsmicznego z 15 maja, godz. 11:03:28.6 UTC, Nevada (USA)

Zjawisko to było skutkiem rozładowania naprężeń powstałych wzdłuż Linii Walkera. Jest to strefa aktywności sejsmicznej przebiegająca mniej więcej wzdłuż granic Kalifornii i Nevady. W tym rejonie w ciągu ostatnich 100 lat miały miejsce dwa zjawiska o magnitudzie powyżej M6, zanotowane w latach 1932 i 1934.  W połowie maja br. nastąpił bardzo znaczący wzrost aktywności sejsmicznej na tym terenie.

Statystyka zdarzeń sejsmicznych zarejestrowanych w regionie Nevady w okresie od 1 do 18 maja 2020

Statystyka zdarzeń sejsmicznych zarejestrowanych w regionie Nevady w okresie od 1 do 18 maja 2020

Lokalizacja epicentrum zjawiska sejsmicznego zarejestrowanych w regionie Nevady  (USA), 15 maja 2020 r., godz. 11:03:28.3, mapa w skali lokalnej (dane EMSC)

Lokalizacja epicentrum zjawiska sejsmicznego zarejestrowanych w regionie Nevady  (USA), 15 maja 2020 r., godz. 11:03:28.3, mapa w skali lokalnej (dane EMSC)

 Lokalizacja trzęsienia zarejestrowanego w regionie Nevady  (USA), 15 maja 2020 r., godz. 11:03:28.3, mapa w skali regionalnej (dane EMSC)

Lokalizacja trzęsienia zarejestrowanego w regionie Nevady  (USA), 15 maja 2020 r., godz. 11:03:28.3, mapa w skali regionalnej (dane EMSC)

 Obrazy falowe z zapisem rejestracji trzęsienia ziemi  w Nevadzie o magnitudzie M6.5 z 15 maja 2020 r., godz. 11:03:27 UTC  zarejestrowane przez szerokopasmowe stacje sejsmologiczne PSG w Hołownie w pow. parczewskim (PG14) i w Dziwiu w pow. kolskim (PG15). Pierwsze wstąpienia fali P dla stacji PG14 i PG15 (podane w czasie UTC): 15.05.2020:  PG14 eP: 11:16:01.967; 15.05.2020: PG15 eP: 11:15:52.770

Obrazy falowe z zapisem rejestracji trzęsienia ziemi  w Nevadzie o magnitudzie M6.5 z 15 maja 2020 r., godz. 11:03:27 UTC  zarejestrowane przez szerokopasmowe stacje sejsmologiczne PSG w Hołownie w pow. parczewskim (PG14) i w Dziwiu w pow. kolskim (PG15). Pierwsze wstąpienia fali P dla stacji PG14 i PG15 (podane w czasie UTC): 15.05.2020:  PG14 eP: 11:16:01.967; 15.05.2020: PG15 eP: 11:15:52.770

Informację przygotował zespół z Centrum Geozagrożeń: Tomasz Czerwiński, Mirosław Musiatewicz, Przemysław Kowalski
Opracowanie: Maja Kowalska, Program Kartografii Geologicznej