Nowe wydanie Zakresu akredytacji dla laboratoriów badawczych PIG-PIB

Na stronie internetowej Polskiego Centrum Akredytacji ukazało się nowe wydanie Zakresu akredytacji dla Państwowego Instytutu Geologicznego. Tym samym PCA potwierdziło prawidłowe funkcjonowanie systemu zarządzania laboratoriów badawczych PIG-PIB, po zmianie struktury organizacyjnej Instytutu.

W październiku 2020 r. Polskie Centrum Akredytacji przeprowadziło ocenę dodatkową, która miała na celu potwierdzenie funkcjonowania systemu zarządzania, opartego na wymaganiach określonych w normie PN-EN ISO/IEC 17025:2018-02, po zmianie struktury organizacyjnej Państwowego Instytutu Geologicznego.

Efektem pozytywnego wyniku oceny PCA jest nowe wydanie   pdf Zakresu akredytacji nr AB 283, wydanie 24 z 24 listopada 2020 r. (355 KB) , które obejmuje:

  • badania chemiczne i badania właściwości fizycznych wykonywane w Laboratorium Chemicznym;
  • badania właściwości fizycznych wykonywane w Centrum Badań Gruntów i Skał, wchodzącym w skład Zakładu Geologii Inżynierskiej;
  • badania właściwości fizycznych oraz pobieranie próbek wykonywane w terenie przez Zespół Opróbowania Wód z Zakładu Monitoringu Wód Podziemnych, z uwzględnieniem działalności technicznej prowadzonej w jednostkach regionalnych Instytutu w Gdańsku, Kielcach, Krakowie, Lublinie, Sosnowcu, Szczecinie i Wrocławiu.

Działalność laboratoryjna, objęta zakresem akredytacji PCA nr AB 283, jest prowadzona w ramach działalności statutowej Instytutu, między innymi na potrzeby realizacji zadań państwowej służby geologicznej i państwowej służby hydrogeologicznej.

Zakres akredytacji laboratorium badawczego

Tekst: Ewa Włodarczyk