X finał gry „Raz, dwa, trzy warszawiakiem jesteś Ty”

Muzeum Geologiczne Państwowego Instytutu Geologicznego od 2014 roku bierze czynny udział w grze międzymuzealnej zainicjowanej przez Muzeum Powstania Warszawskiego „Raz, dwa, trzy warszawiakiem jesteś Ty”. Jest to projekt, który mądrze uatrakcyjnia wakacje rodzinom spędzającym wolny czas w mieście. Muzea i instytucje kulturalne przygotowują karty z pytaniami i zadaniami dla uczestników w dwóch grupach wiekowych: małe dzieci i młodzież szkolna. Hasłem przewodnim tegorocznej X jubileuszowej edycji były „skarby Warszawy”. Muzeum Geologiczne przygotowało w ciekawej oprawie graficznej pytania dotyczące efektownych eksponatów muzealnych oraz rebusy o tematyce geologicznej. Nasze karty pobrano 781 razy. W ramach umowy ufundowało dla uczestników zabawy 20 bonów podarunkowych w łącznej kwocie 2 tysięcy złotych.

Karty przygotowane przez Muzeum Geologiczne na konkurs "Raz dwa trzy warszawiakiem jesteś ty"

Karty przygotowane przez Muzeum Geologiczne na konkurs "Raz dwa trzy warszawiakiem jesteś ty"

Karty przygotowane przez Muzeum Geologiczne PIG-PIB

W tym roku z powodów epidemicznych „Warszawiak” miał inny finał niż w latach ubiegłych. Do tej pory gra kończyła się wielkim koncertem w Parku Wolności przy Muzeum Powstania Warszawskiego, połączonym z rozdawaniem nagród uczestnikom zabawy. W trakcie dziesięciu lat trwania projektu bawiło się razem z nami prawie 30 000 osób. Mimo tegorocznych komplikacji z uwagi na mniejszą dostępność wielu placówek muzealnych w grze brało udział 31 instytucji. 820 rodzin (w tym 1556 dzieci) zarejestrowało się na stronach, a 301 z nich znalazło się w finale. Rozdano 985 nagród. 79 rodzin zaliczyło wszystkie 31 miejsc. W sumie w grze wzięło udział ponad 3200 osób.

Mimo iż finałowy koncert się nie odbył, impreza zakończyła się mocnym akcentem. W tajemnicy przed uczestnikami przygotowano specjalnie zaaranżowaną i nagraną dla gry piosenkę Czesława Niemena "Sen o Warszawie". Wszyscy chętni mogli nagrać swój udział w jej odśpiewaniu z wokalem i instrumentami. 26 września 2020 r. w ramach koncertu finałowego odbyło się wspólne śpiewanie. Najciekawsze zamieszczone w komentarzach wersje zostały dodatkowo nagrodzone. Wszystkie wykonania i informacje znajdują się na profilu wydarzenia na Facebooku https://www.facebook.com/123warszawiak.

Pomimo zaistniałych trudności biorące udział w grze instytucje dostarczyły dzieciom i ich rodzicom możliwość dobrej zabawy połączonej z nauką. Jest to niewątpliwie praca, która bezpośrednio przełoży się na większe zainteresowanie tymi placówkami w przyszłości. Dzięki dużemu zaangażowaniu jest nadzieja, że kolejne pokolenia będą chciały poznawać wszystkie piękne i ciekawe miejsca naszej dużej i małej Ojczyzny.

Tekst: Katarzyna Skurczyńska-Garwolińska

logotyp nfosigw
Gra "„Raz, dwa, trzy warszawiakiem jesteś Ty” organizowana jest w ramach tematu „Upowszechnianie wiedzy z zakresu geologii oraz promocja działań służby geologicznej” oraz finansowana jest ze środków NFOŚiGW