Barbórka 2020 inna niż wszystkie

Co roku na początku grudnia pracownicy Instytutu oraz zaproszeni goście gromadzą się i świętują obchody Św. Barbary, patronki górników i geologów. Tegoroczna barbórka miała jednak zupełnie inny wymiar. Ze względu na epidemię koronawirusa, po raz pierwszy w historii PIG-PIB odbyła się w wersji online. Podczas transmisji dyrektor PIG-PIB złożył przed swoim zwierzchnikiem oraz załogą tradycyjny meldunek barbórkowy. W tym dniu nie mogło także zabraknąć przemówienia Głównego Geologa Kraju. Obecny w PIG-PIB dr Piotr Dziadzio – Podsekretarz stanu w Ministerstwie Klimatu i Środowiska, Główny Geolog Kraju i Pełnomocnika Rządu ds. Polityki Surowcowej Państwa w swoim przemówieniu podkreślił rolę geologii dla zapewnienia potrzeb państwa.

Podczas meldunku dyrektor Instytutu dr inż. Mateusz Damrat przedstawił najważniejsze zadania realizowane przez PIG-PIB w 2020 roku. Dotyczyły one przede wszystkim prac prowadzonych w ramach państwowej służby geologicznej oraz państwowej służby hydrogeologicznej. W 2020 r. Instytut realizował w sumie 127 zadań obu służb. W znacznej mierze dotyczyły one aspektów surowcowych, geozagrożeń, kartografii geologicznej, geoinformacji, a także rozpoznawania i monitorowania wód podziemnych. Ponadto zostały zaprezentowane projekty naukowo-badawcze, w tym międzynarodowe, projekty komercyjne realizowane dla PGE Baltica czy Centralnego Portu Komunikacyjnego, a także działania w zakresie edukacji i promocji. Łącznie w 2020 Instytut realizował aż 426 takich projektów.

Meldunek barbórkowy 2020

  pdf Zobacz meldunek barbórkowy w wersji pdf (3.83 MB)

Prezentując sprawozdanie, dyrektor PIG-PIB podziękował wszystkim pracownikom Instytutu, za to że pomimo dużych utrudnień wywołanych epidemią koronawirusa, stanęli na wysokości zadania, a efekty pracy utrzymały się na równie wysokim poziomie jak w poprzednich latach.

– Chciałbym podziękować wszystkim pracownikom za dużą odpowiedzialność i zdyscyplinowanie. Praca zdalna i hybrydowa, która wymagała od pracowników dużego poświęcenia i samoorganizacji przebiegała i przebiega do dziś sprawnie, a efektywność Instytutu nie jest zagrożona. Dzięki odpowiedzialnemu podejściu pracowników, uniknęliśmy w 2020 roku dużych ognisk koronawirusa w Instytucie – podkreślił dr inż. Mateusz Damrat, dyrektor PIG-PIB.

Ważne słowa do pracowników Instytutu skierował dr Piotr Dziadzio – Główny Geolog Kraju, który przyjął meldunek barbórkowy dyrektora PIG-PIB, a następnie podziękował za realizację zadań służby geologicznej pomimo obiektywnej przeszkody, jaką stanowi epidemia.

– Jestem naprawdę dumny z tego, że te zadania, nad którymi Państwo pracowali w tym trudnym czasie, zostały w tak wysokim stopniu zrealizowane. Efekty Państwa pracy dają obraz tego jak funkcjonuje dobrze zorganizowana jednostka naukowo-badawcza. Jednostka, która obejmuje ponadto zakresem działania służby geologiczną i hydrogeologiczną, stanowiące istotę funkcjonowania geologii w Polsce – podsumował barbórkowe spotkanie dr Piotr Dziadzio.

Po wystąpieniu Głównego Geologa Kraju, dyrektor Instytutu podziękował wszystkim widzom za uwagę i pożegnał się górniczym „Szczęść Boże!”, wyrażając jednocześnie nadzieję, że przyszłoroczną barbórkę będziemy już świętować w tradycyjny sposób.

Pełna transmisja barbórki on-line jest dostępna na naszym kanale na YouTube pod linkiem: https://youtu.be/P8CjDsPIucU

Tekst: Krystian Lisiak