Nowe profile PIG-PIB w mediach społecznościowych

Państwowy Instytut Geologiczny-PIB ma dwa kolejne profile w popularnych serwisach społecznościowych - na Instagramie oraz w portalu LinkedIn. Portale te są ważnym elementem narzędziem komunikacji z interesariuszami, służą też do upowszechnienia wiedzy z zakresu geologii oraz promocji działań służby geologicznej. 

Nasz udział w mediach społecznościowych pełni rolę informacyjną, edukacyjną, komunikacyjną i promocyjną. Dzięki obecności w popularnych portalach mamy możliwość prezentacji działalności Instytutu, przedstawienia naszej oferty usług i dzielenia się zasobami wiedzy.  

Zapraszamy!

Portal LinkedIn

linkedin1

 

Portal Instagram

instagram

 

Portal Facebook

facebook

 

Serwis YouTube

you tube