Główny Geolog Kraju dr Piotr Dziadzio otworzył konferencję „Zmiany klimatyczne w przeszłości geologicznej”

Szerokie spektrum zagadnień paleoklimatycznych w kontekście czasowym – od proterozoiku aż po holocen, zmiany klimatu oraz przyszłość geologii to główne tematy poruszane podczas 3. konferencji naukowej „Zmiany klimatyczne w przeszłości geologicznej”, zorganizowanej pod patronatem Głównego Geologa Kraju zorganizowanej przez Państwowy Instytut Geologiczny – Państwowy Instytut Badawczy. W wydarzeniu online, które odbyło się 9 grudnia 2020 r., udział wziął wiceminister klimatu i środowiska, Główny Geolog Kraju, dr Piotr Dziadzio.

Otwierając spotkanie wiceminister Piotr Dziadzio zwrócił uwagę na coraz szersze badanie kwestii zmian klimatu w rozległym przedziale czasowym.

- W tym kontekście ważną rolę odgrywa paleoklimatologia oparta o wyniki badań skupiających wiele zróżnicowanych metod. Poznanie mechanizmów zmian klimatu na Ziemi w przeszłych epokach geologicznych, poprzez obserwację zmian zarejestrowanych w osadach od proterozoiku do dziś, pozwala na dostrzeżenie wielu powiązań i analogii  – powiedział Główny Geolog Kraju.

Wiceminister wskazał także, że rozwój nauki i techniki pozwala z coraz większą dokładnością określać zakres zmian klimatycznych zachodzących w przeszłości i w oparciu o dane z przeszłości geologicznej prognozować modele zmian klimatu w przyszłości.

- Odpowiednie rozpoznanie oraz interpretacja zjawisk z przeszłości, staje się kluczem do zrozumienia obecnie zachodzących transformacji. Pozwala też na prognozowanie zmian jakie będą zachodziły w najbliższej przyszłości. Badania klimatu stanowią jeden z aktualnych priorytetów nauki światowej, będąc częścią składową szeroko rozumianej polityki ekologicznej i strategii zrównoważonego rozwoju – stwierdził dr Piotr Dziadzio.

W trakcie rozmów dr Piotr Dziadzio podkreślił rolę Państwowego Instytutu Geologicznego – Państwowego Instytutu Badawczego.

- Państwowa Służba Geologiczna na bieżąco rozbudowuje program zbierania danych i informowania na temat zagrożeń związanych z osuwiskami, które mogą być uruchomione na skutek zmian pogodowych oraz klimatycznych. Szczegółowe badania kartograficzne dają podstawy do prognozowania rozwoju linii brzegowej i zagrożeń z tym związanych na najbliższe dekady. Wszystkie te elementy, rozbudowane o działania innych instytucji w zakresie oszacowania zagrożeń związanych ze zmianami klimatu i możliwościami zapobiegania wynikającym z nich szkodom, powinny być szeroko prezentowane społeczeństwu – podsumował Główny Geolog Kraju.

W związku z utrzymującym się zagrożeniem epidemicznym konferencja odbyła się w trybie online, za pomocą aplikacji Microsoft Teams.

Promocja konferencji Zmiany klimatyczne w przeszłości geologicznej

Zobacz: Materiały konferencyjne w formacie pdf

Zobacz: Program konferencji

Strona konferencjikonferencje.pgi.gov.pl/pl/paleoklimat.html

Pierwsza edycja konferencji odbyła się w 2011 r., druga w 2015 r. Oba wydarzenia cieszyły się dużym zainteresowaniem. 

logo nfos dofinansowanie

 


Konferencję zorganizowano w ramach zadań Państwowej Służby Geologicznej i projektu pn: „Upowszechnianie wiedzy z zakresu geologii oraz promocja działań służby geologicznej” . Wydarzenie zostało dofinansowane ze środków NFOŚiGW